» Startsida
» Djurförsök
» Hotade djur
» Fossila djur
» Klonade djur
» Djurplågeri
» EU-Djurtransport
» Naturkatastrof
» Oljaförorening
» Kamphundar
» Kamphundslexikon
» Bisarr hundkultur
» Asiatisk matkultur
» Vetenskap
» Regnskogen
» Katter
» Miljön
» Rovdjur
» Reservat
» Jättebläckfiskar
» Läsarnas sida!
» Världen på avigan » Information
» Skicka E-post
Nyhetsdygnet » Måndag
» Tisdag
» Onsdag
» Torsdag
» Fredag
» Lördag
» Söndag
** Dagens bild **
Bild Clipart: Du får kopiera bilder och texter om du skriver - Källa: Sundweb Online och länkar till oss!
 Vebbplatsen uppdaterads kontinuerligt.

Du får kopiera bilder och texter om du skriver - Källa: Sundweb Online och länkar till oss!

 Hittade skjutet rådjur i villaträdgården
[21.12.14] I trädgården i villaområdet i Trånghalla i Jönköpings kommun låg på lördagsmorgonen ett dött rådjur – som hade blivit skjutet genom huvudet. En anmälan om brott mot jaktlagen har upprättats. Den som skadar ett vilt djur är skyldig att eftersöka det så gott det går. Det är heller inte tillåtet att lämna kvar ett skjutet djur utan att ta hand om det. Enligt polisen är det troligt att rådjuret blivit skjutet på plats. Eftersom kulhålet sitter som det gör. Det kan inte ha gått särskilt långt med en sådan skada, säger Bo Kellerth, vakthavande befäl vid polisen i Jönköpings län.

 Lägre halter av akrylamid i vissa livsmedel
[21.12.14] Livsmedelsverkets provtagning av akrylamid i mat visar att flera företag har lyckats få ner halterna i sina produkter. Det är positivt eftersom akrylamid är ett cancerframkallande ämne. Livsmedelsverkets mätningar av akrylamid i mat har pågått sedan 2002. För 2014 omfattar den 88 prover. När det gäller pommes frites och vissa barnmatsprodukter har några företag lyckats sänka halterna. I dagsläget finns inget gränsvärde i EU för akrylamid i livsmedel. Men det finns ett så kallat indikativt värde som används av medlemsländerna i arbetet för att sänka akrylamidhalterna i mat. Ett framtida gränsvärde för akrylamid kan bli aktuellt. Livsmedelsverket fortsätter att samarbeta med livsmedelsföretagen i syfte att få ned halterna i den mat som produceras i Sverige. Akrylamid är ett cancerframkallande ämne. Om man får i sig mycket akrylamid under lång tid kan det öka risken för cancer.

 Giftvallarna söder om Landskrona måste tas bort
[21.12.14] De förorenade jordmassorna längs med E6:an måste bort. Jordvallarna syns tydligt från motorvägen i höjd med Saxtorpskogen, söder om Landskrona. Halterna kan utgöra ett hot mot både livsmedelsproduktion på närliggande åkrar och för boende i området. Markägaren hävdade från sin sida att de prover som miljöförvaltningen tagit kom från dikesrensning längs motorvägen och på grund av detta var extra förorenade. Nu har länsstyrelsen gjort sin bedömning och avslagit markägares överklagande om att slippa flytta jordmassorna, skriver Landskrona Posten.

 SMHI: Chanserna för vit jul i söder mycket små
[21.12.14] Julstämningen brukar till stor del hänga på hur mycket snö som har hunnit falla till julafton. Sluta dröm om en vit jul om du bor i södra Sverige - annars riskerar du att bli besviken. Men de som har vitt på marken så här ett par dar före dan kan vara hyfsat säkra på en snöig jul. Snötäckets gräns går i nuläget strax söder om Gävle och norra delarna av Värmlands län. Men på flera håll i "snöområdet" är det bara ett tunt, tunt lager snö som ger julstämning. I norra delen av landet faller nederbörden som snö. Men i söder Sverige får den som önskar sig snö hoppas på ett snöblandat regn i bästa fall.

 Jättepandorna kommer placeras i Österbotten
[21.12.14] Om Finland får ta emot två kinesiska jättepandor så kommer de att placeras i Etseri djurpark. Det har Jord- och skogsbruksministeriet bestämt. Durparkerna i Ranua i Lappland och Etseri i Södra Österbotten har konkurrerat om att få pandor till sina parker. Kina hyr ut jättepandor för en miljon dollar per år om djurparkerna uppfyller alla krav. För Finlands del skulle det handla om ett pandapar från den jordbävningsskadade provinsen Sichuan. Nästa steg är att ministeriet fortsätter förhandla med Kina. Om förhandlingarna leder till resultat kan pandorna komma till Finland om några år.

 Isbjörnsungar döda i Ranua djurpark
[21.12.14] Två isbjörnsungar i Ranua djurpark i Lappland i norra Finland har dött, rapporterar YLE. Dödsorsaken är ännu okänd. De sista livstecknen av björnarna kom i torsdags. Efter det slocknade en videokamera som följde ungarna, men av kvarvarande kameror kunde slutsatsen dras att ungarna ännu levde. På lördagsmorgonen hördes inte längre några ljud och skötare granskade boet. Djurskötarna fann inte ungarna, vilket tyder på att isbjörnshonan ätit upp dem. Djurparken säger att det är vanligt att honor i naturen äter upp sina ungar för att få näring. Isbjörnsungarna var drygt två veckor gamla. De hade ännu inga namn eftersom man hade tänkt ordna en namntävling bland allmänheten.

Du får gärna kopiera bilder och texter om du skriver: Källa: Sundweb Online och länkar till oss!
Sundweb är en icke-kommersiell webbplats - på Internet sedan augusti 1996.
Data och information tillhandahålls enbart som informationsmaterial.
Vi tar inte ansvar för eventuella felaktigheter i denna information.