» Startsida
» Djurförsök
» Hotade djur
» Fossila djur
» Klonade djur
» Djurplågeri
» EU-Djurtransport
» Naturkatastrof
» Oljaförorening
» Kamphundar
» Kamphundslexikon
» Bisarr hundkultur
» Asiatisk matkultur
» Vetenskap
» Regnskogen
» Katter
» Miljön
» Rovdjur
» Reservat
» Jättebläckfiskar
» Läsarnas sida!
» Världen på avigan » Information
» Skicka E-post
Nyhetsdygnet » Måndag
» Tisdag
» Onsdag
» Torsdag
» Fredag
» Lördag
» Söndag

** Dagens bild **
Bild: Clipart.com
  Vebbplatsen uppdateras kontinuerligt

Du får kopiera bilder och texter om du skriver - Källa: Sundweb Online och länkar till oss!

 Rosa halmbalar till stöd mot bröstcancer
[27.03.15] Omkring 300.000 rosa rundbalar kommer att pryda svenska fält sommaren 2015. Det står klart sedan hela sortimentet sålt slut hos Lantmännen. Till skördesäsongen 2015 erbjuder företaget, i samarbete med sina leverantörer Trioplast och Tama, rosafärgad sträckfilm och balnät. Syftet är att både visuellt och ekonomiskt stödja forskningen kring bröstcancer, ett initiativ som startade på Nya Zeeland inför den skördesäsong som just har avslutats där. Och även i Sverige verkar konceptet ha gått hem. I dagarna har hela det rosa sortimentet sålt slut.

 Forskare vill ta fram grisar bra på att smälta fibrer.
[27.03.15] Traditionellt sett avlas grisar för hög köttansättning och snabb tillväxt, skriver Jordbruksaktuellt. Fodret inne-håller ofta soja men relativt lite fibrer. Men nu undersöker forskare möjligheten att avla för grisar som är bra på att smälta fibrer. Ett syfte bakom forskningen är att man strävar efter att minska sojaberoendet och använda mer inhemska protein-fodermedel, exempelvis rapsmjöl, som innehåller mer fibrer än sojamjöl. Initialt gör man försök på 20 grisar för att se hur de klarar av att smälta foder med högt fiberinnehåll. I ett andra steg hoppas forskarna via biomarkörer kunna identifiera gensekvenser som är viktiga för grisens förmåga att smälta fibrer. Lyckas man hitta skillnader mellan grisar i förmåga att smälta fibrer innebär det att det finns en möjlighet att avla för egenskapen. Projektet som beräknas hålla på i fyra år är ett samarbete mellan institutioner och företag i flera olika länder, exempelvis USA, Norge, Danmark och Australien.

 Djurskötare dödad av tiger i Kina
[27.03.15]Djur. En tiger attackerade och dödade en djurskötare på en djurpark i Nanchang i östra Kina i dag. Djurskötaren var i färd med att städa tigerns inhägnad när den hoppade på honom och bet honom, rapporterar nyhetsbyrån Nya Kina. Flera andra djurskötare kom till undsättning och försökte få bort tigern från mannen. Trots hjälpinsatserna fick han svåra skador och avled en timme efter attacken.

 Sällsynt '’Ili Pika'’ fångad på bild
[27.03.15] Nu har hardjuret Ili Pika fångats på bild igen. Och det var väl på tiden. För den har lekt kurragömma med fotografer i snart 20 år. Det lilla däggdjuret Ili Pika har bara siktats en handfull gånger sedan den upptäcktes av forskaren Weidong Li för 31 år sedan, skriver National Geographic. Och det är av rätt naturliga själ. Växtätaren trivs som allra bäst på höga klippavsatser i nordvästra Kina. Ett ogästvänligt område känt för sin sparsamma kvot av mänsklig civilisation. Enligt uppgift ska det bedårande djuret i Kina bara ha setts av 29 människor – någonsin. Det skygga hardjuret är ungefär 20 centimeter långt, har grå päls med små bruna fläckar på sig. Signifikativt för Ili Pika är dess stora öron och teddybjörnsliknande utseende. Artens population uppskattas till ungefär 1.000 individer. Och det kinesiska forskarlaget hoppas nu kunna upprätta ett eget skyddsområde för att Ili pikan ska överleva det största hotet mot dess existens, den globala uppvärmningen.Read the original article!

 Nu får hundarna nya hem
[27.03.15] De tre hunvalparna som i mitten av mars hittades efter E18 kommer snart få var sitt hem. Det är fortfarande oklart hur de hamnade efter europavägen. Valparna hittades var för sig längs E18 i Karlskoga, Karlstad och Årjäng. Hundarna är omhändertagna med stöd av djurskyddslagen men polisen har inte hittat någon ägare så därför kommer valparna att säljas så fort som länsstyrelsen fattar ett beslut om försäljning. Än så länge vet man inte vilken ras som de tillhör men förmodligen är det tax blandat med någonting annat.

 Tranor - ett skådespel för både öra och öga
[27.03.15] Just nu fylls utemuseum Pulken utanför Yngsjö med rastande tranor på sin väg vidare upp i landet. Våtmarkerna utanför Yngsjö fungerar som Vattenrikets eget Bed & Breakfast för tranorna, där de äter sig mätta och inväntar bra flygväder innan de drar vidare. Enligt Vattenriket är det mellan 5000 och 6000 tranor vid Pulken just nu, ett rekommenderad besök för dem som är intresserade. Inför helgen tror Vattenriket att det blir alldeles perfekt och då finns ju både Naturum och fågelföreningen på plats, som kan hjälpa till och visa med kikare och prata om tranorna. Vattenrike uppskattar att där som mest har varit drygt 700 åskådare samtidigt, men då var det trångt och knökigt. Det är Länsstyrelsen, Nordöstra Skånes fågelklubb och Biosfärenheten som tillsammans med lantbrukare har hittat ett bra sätt att minska de skador som tranorna tidigare gjorde på böndernas vårsådd. Man matar tranorna på fältet intill Utemuseum Pulken, där tranorna kan äta i lugn och ro. Samtidigt kan alla de åskådare, som vill titta på dem, njuta av tranorna och deras dans.

 Ko låg fastfrusen i marken
[27.03.15] En lantbrukare i Trollhättan har enligt länsstyrelsen vanvårdat sina kor och tjurar till den grad att myndigheten nu omhändertar djuren, rapporterar P4 Väst. Stora brister upptäcktes när inspektörerna var där, bland annat hittades flera döda djur i hagen samt en döende ko som hade frusit fast i marken. Hon fick avlivas direkt. Djuren ska inte ha fått mat på flera dagar och saknat dricksvatten och i stället har de druckit ur pölar i marken.

 Mongoliskt byggprojekt katastrofalt för Bajkalsjön
[27.03.15] Byggwr av ett vattenkraftverket på floden Selenga i Mongoliet kommer att medföra katastrofala följder för Bajkalsjön, säger Rysslands miljöminister Sergej Donskoj. Han påpekade att vattenkraftverkets byggnation kommer att direkt påverka världens största insjö Bajkal, som får hälften av sitt tillflöde genom Selenga, skriver nyhetsbyrån Itar-Tass. Enligt ryska sakkunniga kommer vattenkraftverket på Selenga att ändra flodens och insjöns ekosystem och leda till degradering av marker, stigning av grundvattennivån, samt förorena vatten och störa fiskarnas migration. Vattenkraftverket spås även medföra problem för vattentrafik och fiskodling.

 Havsörnar blev av med sina ägg
[27.03.15] Tidigt på morgonen den 20 mars försvann de två äggen från ett danskt havsörnsbo. Boet var försett med en videokamera, och mängder av människor hade följt örnarna under inledningsfasen av häckningen. Men det som hände i mörkret förra fredagsmorgonen undgick upptäckt. Det är först nu som Dansk Ornitologisk Forening kan visa vem det var som tog äggen:Video: Äggetyvens besøg i havørnereden

 Vill ha regler om utplantering av gräsänder
[27.03.15] Gräsanden (Anas platyrhynchos) är den mest talrika och utbredda ankan i världen. Det är en viktig viltart, särskilt i Europa där över tre miljoner ankungar släpps varje år främst för att jagas, skriver Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) i ett pressmeddelande. Om änderna föds upp i en miljö som liknar dess naturliga miljö ökar dess chanser till hög överlevnad efter frigivning. Å andra sidan skulle de vilda änderna gynnas om uppfödningen inriktades mot att släppa ut individer med sämre utsikter till överlevnad. En slutsats är att det krävs en lagändring beträffande skyldigheten att rapportera siffror, härkomst, och utsläppsplatser av odlad gräsand bör övervägas, tillsammans med praktiska lösningar för ringmärkning och genetisk övervakning av frigjorda gräsänder.

  Fler ekologiska ägg i påsk
[27.03.15] Gräsanden är den andart som har störst utbredning i världen. I Europa släpps årligen över tre miljoner ungar ut främst för att jagas. Få av dem överlever dock till häckningstillstånd. De svenska äggproducenterna har de senaste åren lyssnat till marknadens önskemål och ställt om till ekologisk produktion. Enligt branschorganisationen Svenska Ägg har det sedan 1 januari 2014 tillkommit ca 200 000 nya hönsplatser i den ekologiska produktionen. Det är en ökning med ca 25 procent och innebär att vi i dagsläget har runt en miljon ekologiska höns i Sverige.

 Tågtrafik allvarligaste dödsorsaken för örnar
[27.03.15] Nu medger Trafikverket att det finns stora brister när det gäller hur viltolyckor hanteras längs våra järnvägar. Trafikverket följer inte de lagar och regler som gäller vilket bland annat innebär att många örnar dör i onödan och att skadat vilt lämnas utan åtgärd. I en intervju i P4 Örebro säger en företrädare för Trafikverket att verkets hantering egentligen är ett lagbrott. Varje år sker många viltolyckor längs landets järnvägar. Älgar, rådjur, hjortar och inte minst renar blir påkörda av tåg. I de flesta fall dör de påkörda djuren men det förekommer även att de skadas och försvinner ut i den omgivande naturen. Enligt det regelverk som finns ska lokföraren snabbt kontakta ledningscentralen så snart en olycka skett. Därefter ska polisen kontaktas som i sin tur ska kontakta eftersöksjägare. Trafikverket ska även skicka ut personal som ska avlägsna döda djur från spårområdet.

 Vanvårdade hästar som fick avlivas
[27.03.15] En kvinna i Östersunds kommun ska ha misskött sina hästar så illa att de tvingats avlivas. Båda hästarna har hon låtit bli att verka hovarna på, varav en ena hästen fick kronisk fång med kronisk smärta som följd. Den andra hästen fick en hovspricka. Nu åtalas kvinnan för djurplågeri och hon har erkänt brott, skriver Östersundsposten.

 Hoppspindel med ovanlig parningsmetod funnen
[27.03.15] En ny art har upptäckts i södra Indien. En spindel med ett ovanligt sätt att para sig. Det handlar om en medelstor, hoppande spindel, mörk och med håriga ben. Och med en liten annorlunda metod att säkra sin egen avkomma. För när hanarna har parat sig med honan, producerar han en slags seg plugg i hennes könsöppning. Pluggen gör att hans sädesceller får ett försprång gentemot andra hanars. Parningsplugg förekommer hos flera olika arter i djurriket, men just bland hoppspindlar är det väldigt ovanligt, skriver forskarna.Read the original article!

 Kanin hittades i sin egen avföring
[27.03.15] Länsstyrelsen har beslutat om att en kanin omedelbart ska omhändertas enligt djurskyddslagen, slriver Jönköpings-Posten. För någon vecka sedan blev kaninens matte inlagd på sjukhus och eftersom det ser ut som om sjukhusvistelsen drar ut på tiden blev hon orolig för kaninen därhemma. Samtidigt ville hon inte ha in någon annan i lägenheten för att sköta kaninen. I det läget kontaktade sjukvårdspersonalen länsstyrelsen. Länsstyrelsen gjorde en kontroll på adressen och upptäckte en kanin som gick lös i lägenheten, som var full med kaninbajs och skräp. Det fanns en del foder kvar men inget vatten. Enligt djurskyddslagen ska djur ges tillräckligt med foder och vatten och tillräcklig tillsyn. Samma lag säger att djuret ska omhändertas om det inte ser ut att ske någon bättring eller att ägaren till djuret inte kan anträffas eller om det i övrigt bedöms absolut nödvändigt från djurskyddssynpunkt.

 Stärkt skydd för Kosterhavets nationalpark
[27.03.15] Havs- och vattenmyndigheten, HaV, vill öka skyddet för exempelvis korallreven i Kosterhavets nationalpark. HaV föreslår krav på tillstånd för trålfiske av nordhavsräka i området, krav på utbildning och att trålförbud införs i särskilt känsliga områden. I området finns unika naturvärden och det är därför viktigt att fisket bedrivs på ett sådant sätt att dessa inte skadas. Med de här regleringarna bedömer HaV att räkfisket i området kan bedrivas på ett långsiktigt hållbart sätt. Av Sveriges cirka 4 300 marina ryggradslösa djur är det uppskattningsvis 200 arter som endast finns här. Många andra arter har sin huvudsakliga svenska utbredning i området. Speciellt skyddsvärda miljöer är de djupa hårdbottnarna, områden med ögonkorall och de grunda, exponerade områdena i ytterskärgården med sina tareskogar.

 Regeringen vill blidka markägare
[27.03.15] Regeringen föreslår 430 miljoner i vårändringsbudgeten för skydd och skötsel av värdefull natur. En del ska gå till frustrerade markägare som väntar på ersättning för att deras skog är skyddad. Av miljonerna går 250 till skydd av värdefull natur, bland annat naturskog och till att öppna fler marina reservat. 110 miljoner används till skötsel av värdefull natur exempelvis att rusta vandringsleder och naturreservat. Bolund talade om vikten av att investera i naturen för att fortsätta få del av, som han beskrev dem, alla ekosystemtjänster som naturen ger gratis tillbaka i form av naturupplevelser och hälsa. Femtio miljoner ska gå till myndigheter, 20 viks, som i regeringens nedröstade budget, för ersättning för skador som vargar och andra vilda djur orsakar.

 "Bajsjakt" på Skånes djurpark ska locka fler barn
[27.03.15] I år tar Skånes djurpark sikte på helhetsupplevelsen. Tanken är att ett nytt tema ska presenteras varje år och årets tema är djurbajs. Bokkaraktären Mullvaden, skapad av Werner Holzwarth och Wolf Erlbruch, blir djurparkens maskot och kommer att dyka upp lite överallt. Gästerna kan följa hans bajsjakt i stora bokuppslag med ljud och rörelse, placerade runt omkring i parken. "Upptäckarpass" är en annan av de nya satsningarna som djurparken kommer att starta till årets säsong. Tanken är att besökarna ska känna sig som riktiga upptäckare och utforska djur och natur i parken. I passet finns kluriga uppgifter och uppdrag att lösa. Varje löst uppgift och uppdrag ger en stämpel i passet. Bland de 50-tal olika djurarter parken har, hoppas man inför våren på en och annan tillökning.

Du får gärna kopiera bilder och texter om du skriver: Källa: Sundweb Online och länkar till oss!
Sundweb är en icke-kommersiell webbplats - på Internet sedan augusti 1996.
Data och information tillhandahålls enbart som informationsmaterial.
Vi tar inte ansvar för eventuella felaktigheter i denna information.