» Startsida
» Djurförsök
» Hotade djur
» Fossila djur
» Klonade djur
» Djurplågeri
» EU-Djurtransport
» Naturkatastrof
» Kamphundar
» Kamphundslexikon
» Bisarr hundkultur
» Asiatisk matkultur
» Vetenskap
» Regnskogen
» Katter
» Miljön
» Rovdjur
» Reservat
» Jättebläckfiskar
» Läsarnas sida!
» Världen på avigan » Information
» E-post
Nyhetsdygnet » Måndag
» Tisdag
» Onsdag
» Torsdag
» Fredag
» Lördag
» Söndag


 Blunda inte för verkligheten!
Så här går det till när djur plågas till döds - för din skull! Det är bland annat ert smink forskarna tillverkar, tjejer! Runt om i världen är miljontals av djur inlåsta i laboratorier bakom låsta dörrar där de torteras i experiment. Man skulle kunna säga att djuren är döda redan innan djurförsökarna dödat dem, då de inte har någon som helst livskvalité under sina liv. I Sverige används omkring en halv miljon försöksdjur - hundar, marsvin, apor, katter, illrar, råttor, möss, hamstrar, kaniner och fåglar i djurförsök varje år. Den allra största delen av dessa djurförsök betalas med hjälp av dina skattepengar. I Sverige är det sedan 2003 förbjudet att göra djurförsök på schimpanser, dvärgschimpanser, gorillor, orangutanger och nio arter av gibbonapor. Dessvärre är det fortfarande tillåtet att utföra experiment på andra apor. Det enda laboratorium som fortfarande använder primater i djurförsök i Sverige är SMI i Solna där omkring 160 apor utnyttjas i experiment.

 Ny plan för att ersätta djurförsök
[2017-02-08] Kemikalieinspektionen har på uppdrag av regeringen tagit fram en strategi för hur myndigheten ska bidra till att ersätta djurförsök med andra testmetoder. Så långt som möjligt ska antalet djurförsök reduceras och med förfinade metoder ska djurens lidande minskas, skriver Kemikalieinspektionen i ett pressmeddelande. Man kombinerar olika tester, till exempel på celler, med datorbaserade tester i olika program. Testerna kan ibland ge mer relevanta resultat än tester på djur. Inom många områden är det svårt att helt ersätta djurförsök, men Appelgren tror att man på sikt helt kan sluta använda dem inom kemikalietestning. Det är lång väg att gå, men om 10-20 år borde man kunna sluta helt.


 Så kan djurförsök ersättas
[13/12-16] Djurförsök kan alltmer ersättas av andra metoder som är bättre, billigare och snabbare. Linköpings universitet är bäst i landet på området. Stiftelsen "Forska utan djurförsök" har gjort en enkät bland Sveriges lärosäten och lyfter nu fram Linköpings universitet som ett föredöme. LiU har en plan för 3R (replace, reduce, refine), det vill säga att ersätta, minska eller förfina forskning med djurförsök. Förutom djurens lidande finns det andra nackdelar med djurförsök. De är ofta både tidsödande och dyra, och dessutom måste man hantera skillnaderna mellan hur djuren fungerar och hur vi människor gör det. Läs originalartikeln här!

 Australien förbjuder djurtestade produkter.
[4/6-16] Nu har regeringen i Australien beslutat att man ska förbjuda kosmetika, tandkräm och liknande produkter som har testats på djur. Det rapporterar Daily Mail. Folkhälsominister Ken Wyatt menar att man inte längre är i behov av att djurtesterna. EU och flera länder har redan förbjudit användning av ingredienser i kosmetika som testas på djur, säger han enligt Daily Mail. Men det innebär inte att de produkter som redan har tagits fram genom djurförsök och nu säljs kommer att försvinna. Förbudet gäller nämligen bara de produkter som tas fram efter juli 2017, då lagen börjar gälla. Även Argentina, Brasilien, Kanada, Sydkorea och USA överväger liknande förbud.

  

  

  

  

  

  

  


Du får gärna kopiera bilder och texter om du skriver: Källa: Sundweb Online och länkar till oss!
Sundweb är en icke-kommersiell webbplats - på Internet sedan augusti 1996.
Data och information tillhandahålls enbart som informationsmaterial.
Vi tar inte ansvar för eventuella felaktigheter i denna information.