» Startsida
» Djurförsök
» Hotade djur
» Fossila djur
» Klonade djur
» Djurplågeri
» EU-Djurtransport
» Naturkatastrof
» Kamphundar
» Kamphundslexikon
» Bisarr hundkultur
» Asiatisk matkultur
» Vetenskap
» Regnskogen
» Katter
» Miljön
» Rovdjur
» Reservat
» Jättebläckfiskar
» Läsarnas sida!
» Världen på avigan » Information
» E-post
Nyhetsdygnet » Måndag
» Tisdag
» Onsdag
» Torsdag
» Fredag
» Lördag
» Söndag
All kopering av text och bilder för kommersiella syften är förbjuden.!


Vet du om att...
...trots masiva protester från miljontals EU-medborgare under många år, som knappast undgått någon, vägrar ett antal EU-länder att ta djurens lidanden på allvar.
De är förklaringen till att EU-reglerna för transporter av levande djur fortfarande är så bristfälliga.

Bild: En EU-godkänd djurtransport.


 Djurplågeriet på Europas djurtransporter fortsätter
[3 mars 2017] Återigen släpps filmer som visar hur djur plågas och dör på djurtransporter från Europa och att många av transporterna fortsätter att bryta mot EU:s regler. Filmerna är inspelade av organisationerna Animals International och Tierschutzbund Zürich.Scandal: A five-year documentation.    Video: Tierschutzbund Zürich

 Hårdare tag mot plågsamma djurtransporter
[15/11-16] frågan togs upp i Bryssel i går, måndag. Arbetet med sanktioner ska prioriteras lovade den ansvarige hälsokommissionären Vytenis Andriukaitis. Det var sommarens nya avslöjanden om hur djur plågas på väg till halalslakt i Turkiet som fick Sven-Erik Bucht att lyfta frågan om den dåliga efterlevnaden av regelverket. Filmer som tagits vid gränsen mellan Bulgarien och Turkiet visar överfulla lastbilsflak där djuren tvingas vänta i upp till 40 graders värme utan att få mat eller vatten. Det saknas inte verktyg att agera mot dem som bryter mot reglerna. Myndigheter kan förelägga straff och EU-kommissionen kan i sin tur straffa länder som ser mellan fingrarna. Vid mötet framkom att EU-kommissionen kommer att genomföra ett flertal kontroller i länder med mycket djurtransporter under nästa år, samt satsa på utbildning om vad som gäller. Förutom att förbättra efterlevnaden av de nuvarande reglerna vill Sverige att EU överväger en skärpning av regelverket. Det gäller såväl transporttider, utrymmen för djuren, viloperioder, vattning och utfodring samt regler för temperaturer. Men där är stödet från andra länder mindre.

 Efterfrågan på billigt kött skapar djurplågeriet
Skräckexempel på EU-djurplågeri [3/8-16] Döda djur ligger på golvet, de som fortfarande lever slickar desperat på flacket av stål. Maten och vattnet är slut och temperaturen över 40 grader. En kossa kejsarsnittas vid gränsen och dödas sen. I går visade SVT hur djurrättsorganisationen "Eyes on Animals" avslöjat hemska förhållanden vid djurtransporter mellan Bulgarien och Turkiet. Reglerna för djurtransporter verkar där snarast till för att brytas. Djuren i inslaget ska halalslaktas i Turkiet och serveras sedan som charkprodukter runt om i Europa. Just detta faktum, att det är halalslakt, har retat upp extra många. Men problemet är inte halalslakten i sig. Problemet är den galna kötthets som gör att priserna ska pressas till varje pris. Att människor vill ha billigt kött är den drivande kraften bakom att företag pressar in så många djur som möjligt i en stekhet lastbil. Det är inte något unikt, avslöjanden som detta kommer med jämna mellanrum. Reaktionen brukar bli avsky, fördömande och en uppmaning att nu måste det förändras. Bilderna som har visats är ett skräckexempel på vad som sker när människor vill ha så billigt kött som möjligt. Priserna pressas och djuren betalar. Om människor såg kött som en lyxvara, snarare än en vardagsprodukt, hade också djuren fått det drägligare. Att reglerna för djurtransporter följs är steg i rätt riktning. Men så länge det finns en stor efterfrågan på kött kommer nya avslöjanden visa hemska förhållanden för djur. Även i Sverige. Lösningen är i slutändan inte att justera regler, utan att människor ska äta mindre kött.Livsmedelsverket

 Extremt lidande för djur under EU-transport från EU till Turkiet EU-transporter
[2/8-16] Videoupptagningar visar hur djur som fraktas från EU till Turkiet för halalslakt utsätts för extremt lidande som strider mot EU:s regler för djurtransporter. Kreatur lastas på överfulla lastbilsflak, utan vare sig mat eller vatten i 40 gradig värme. En film visar kor som kejsarsnittas vid gränsen och får halsen avskuren utan bedövning. Under fem år har djurrättsorganisationen Eyes on Animals granskat gränskontrollerna mellan Bulgarien och Turkiet. Deras undersökning visar att 70 procent av djurtransporterna till Turkiet från Europa strider mot EU:s regler. Enligt uppgifter till SVT Nyheter stod det vid ett tillfälle 85 överlastade bilar och väntade vid gränsen till Turkiet. Vissa står upp till en vecka i väntan på pappersexercisen, vilket gör att kor tvingas kalva där. De släpas ut för att kejsarsnittas utan bedövning för att sedan få halsen avskuren. En del av bilarna vid gränsen till Turkiet har åkt över 400 mil från olika EU-länder. Videos från flaken visar på hur då alla tänkbara djurhållningsregler nonchaleras. Döda djur ligger i stora gödselmängder och andra djur slickar desperat på stålkonstruktioner för att allt vatten och all mat är slut sedan länge. Det är många EU-länder som är inblandade genom leveranser av slaktdjur till Turkiet. Djuren halalslaktas i Turkiet och kommer sedan tillbaka som charkprodukter i butiker i bland annat Tyskland, Frankrike, Nederländerna och Österrike Totalt har man upptäckt 13 EU-länder som inte följer EU:s regler.

 Extremt lidande för djur underDjur plågas under transport från EU till Turkiet EU-transporter
[2/8-16] Videoupptagningar visar hur djur som fraktas från EU till Turkiet för halalslakt utsätts för extremt lidande som strider mot EU:s regler för djurtransporter. Kreatur lastas på överfulla lastbilsflak, utan vare sig mat eller vatten i 40 gradig värme. En film visar kor som kejsarsnittas vid gränsen och får halsen avskuren utan bedövning. Under fem år har djurrättsorganisationen Eyes on Animals granskat gränskontrollerna mellan Bulgarien och Turkiet. Deras undersökning visar att 70 procent av djurtransporterna till Turkiet från Europa strider mot EU:s regler. Enligt uppgifter till SVT Nyheter stod det vid ett tillfälle 85 överlastade bilar och väntade vid gränsen till Turkiet. Vissa står upp till en vecka i väntan på pappersexercisen, vilket gör att kor tvingas kalva där. De släpas ut för att kejsarsnittas utan bedövning för att sedan få halsen avskuren. En del av bilarna vid gränsen till Turkiet har åkt över 400 mil från olika EU-länder. Videos från flaken visar på hur då alla tänkbara djurhållningsregler nonchaleras. Döda djur ligger i stora gödselmängder och andra djur slickar desperat på stålkonstruktioner för att allt vatten och all mat är slut sedan länge. Det är många EU-länder som är inblandade genom leveranser av slaktdjur till Turkiet. Djuren halalslaktas i Turkiet och kommer sedan tillbaka som charkprodukter i butiker i bland annat Tyskland, Frankrike, Nederländerna och Österrike Totalt har man upptäckt 13 EU-länder som inte följer EU:s regler.

 Smågrisars resa till Polen ofta olagligt lång
[24/5-16] Under hösten 2015 började lastbilar med smågrisar köra allt oftare längs riksväg 25 mot Hangö hamn. Grisarna som åker längs riksväg 25 är i de flesta fall smågrisar som är på väg till Polen. Trafiken beror på att det föds för många smågrisar i Finland. Avel har gjort kullarna större och det finns inte en tillräckligt stor inhemsk marknad för allt kött. I Finland finns det producenter som är specialiserade på suggor och kultingar och andra grisgårdar som göder grisarna tills det är dags för slakt. När det föds mer grisar på grisgårdarna för kultingar än gårdarna som göder dem kan ta emot får industrin problem. Det här problemet har främst HK Scan börjat lösa genom att sälja smågrisar till en internationella djurhandlare som säljer grisarna till svinfarmer i Polen. I Polen finns det en stor efterfrågan på gödsvin. Perioden januari till april 2016 exporterats över 30.000 smågrisar till Polen. Källa: Svenska YLE


 Sverige kräver kortare EU-djurtransporter
[13.06.14] När EU:s jordbruksministrar träffades tog Sverige upp frågan om djurtransporter i EU. Sverige kräver en ny djurskyddslag för att minska maxtiden för transport. Nyligen röstade EU-parlamentet nej till en gräns på åtta timmar för djurtransporter. Men kommissionen ska fortsätta arbeta för att förbättra reglerna. Maxtiden för transport av bland annat hästar är i dag max 24 timmar i sträck, även om det varierar mellan länderna. Nu pekar landsbygdsministern på allvarliga djurskyddsproblem kopplade till transporterna. ''Vi måste begränsa maxtransporttiderna för djuren, inte minst för slaktdjuren, säger Eskil Erlandsson till Svensk Åkeritidning.

 Få djurtransporter kontrolleras inför slakt
[17.03.14] Djur som förs till slakt ska skonas från onödigt lidande. Trots detta skadas en del klövdjur svårt i samband med transport till de svenska slakterierna visar Sveriges Radios granskning. Länsveterinären på länsstyrelsen ansvarar för att transporterna av djuren är okej, men förra året gjordes endast fem kontroller. I Kronobergs län gjordes fem kontroller av transporter på väg till slakt. Det kan sättas i relation till att bara slakteriet i Lammhult tog emot runt 700 transporter förra året. Av de fem kontroller av djurtransporter i länet som gjordes förra året konstaterade djurskyddsinspektörerna brister i tre fall. Bland annat färdades nötkreaturen i nio timmar till slakteriet i Lammhult från Gotland trots att gränsen är åtta timmar. I ett annat fall saknades stege för att kunna kontrollera djuren under färd och i ett fall har tjurar transporterats från Gotland till Lammhult med könsmogna nötkreatur av det motsatta könet. En av korna var i så dåligt skick när veterinären på slakteriet besiktigade den att den inte kunde resa sig skriver länsstyrelsen.

 Många svåra skador vid slakttransporter
[17.03.14] Trots att djur som förs till slakt ska skonas från onödigt lidande, skadas många klövdjur svårt i samband med transport till de slakterierna. Vid minst ett nittiotal tillfällen förra året förekom fler svåra djurskador vid slakttransporterna, trots att fordonen godkänts för djurtransporter. Det handlar om lårbensbrott och svåra frakturer, framförallt på grisar, men också blödningar och fläkskador. Numera transporteras ofta hundratals grisar i samma transport och för att få plats med så många djur lastas de i upp till fyra våningar. Att lasta djur på det sättet ger problem. Om vi ska ha det billigt så accepterar vi lite som konsumenter att djuren får åka 250 stycken i tre våningsplan på våra vägar. Nu får grisen betala priset för att det ska vara billigt i våra butiker genom att åka i transporter som inte kanske är ändamålsenliga för en sån här transport.

 Djurtransport fast i Livsmedelsverkets kontrol
[11.03.14] En djurtransport på väg från Gotland till ett slakteri i Kalmar fastnade i onsdags kväll i Livsmedelsverkets kontroll. Transporten var överlastad och djuren stod för trångt. Kontrollanter var med vid avlastningen av två transporter. Djuren i en av bilarna från Gotland hade skavsår och blödningar. För många och för stora djur trängdes på för liten yta med för låg takhöjd, säger Malin Engdahl, enhetschef vid Livsmedelsverket. Djuren ska inte behöva lida. Transportföretagen är enligt lag skyldiga att följa reglerna men samtidigt måste också slakteriet ta sitt ansvar och se till att djurskyddet följs och försäkra sig om att de djur som ska hämtas får plats i transporten, säger Malin Engdahl. Länsstyrelsen har underrättats om bristerna. Det är Länsstyrelsen som avgör om transportören ska åtalsanmälas för djurskyddsbrott. Livsmedelsverket kommer att fortsätta att följa upp beläggning och uppstallning av djur på kvällar och nätter.

 Regler för djurtransporter kringgås
[2014-01-10] Genom att kalla djur på väg till slakt för ”livdjur” i stället för ”slaktdjur” kan lagen kringgås och djuren transporteras mer än åtta timmar i sträck. Metoden är helt laglig, rapporterar lantbrukstidningen ATL, som hittat exempel där den använts då djur från Norrland transporterats till slakterier söderut i landet. I Sverige får inte djurets resa till slakteriet ta mer än åtta timmar inklusive på- och avlastning. För livdjur, alltså djur som används för avel eller produktion, tillämpas i stället EU-regler i Sverige. Resan kan då pågå i max 14 timmar och efter en timmes paus med foder och vatten kan den fortsätta i ytterligare 14 timmar.

 Svenska slaktdjur transporteras onödigt långt
[2013-10-22] Svenska slaktdjur åker en sträcka som motsvarar solen tur och retur två gånger - varje år. Det har forskare på Linköpings universitet räknat ut. Ute i Europa transporteras djuren betydligt mer. Där blir motsvarande siffra en tur och returresa till solen - varje dag. Forskarna har granskat de svenska djurens väg från gårdarna till slakteriet och har sett att de åker långa sträckor helt i onödan. När Scans transporter till sitt slakteri i Linköping har forskarmna sett att det går att minska åkandet bara genom att låta datorprogrammet hitta de bästa rutterna när djuren hämtas - istället för att planera helt manuellt som Scan gör idag. Det här kräver att slaktföretagen samarbetar. …

 Kycklingtransport stoppades
  Foto: Länsstyrelsen[2013-02-15] Slakteriet slog larm. En stund senare stoppades transporten med 14 000 kycklingar från Sölvesborg. Enligt Lantmännen Kronfågel hade kycklinguppfödaren tidigare visat brister i sin djurhållning och när det var dags för en ny transport i veckan gjorde länsstyrelsen gjorde en inspektion. Vid den upptäcktes en stor mängd kycklingar som inte mådde bra. Det var minusgrader ute och många kycklingar var blöta, sjuka, små och smutsiga, så transporten stoppades. Efter det inträffade har Lantmännen Kronfågel valt att säga upp samarbetet med uppfödaren.

 Länsstyrelsen åtalsanmälar hundtransport
Foto: Länsstyrelsen i Skåne[2013-01-29] Länsstyrelsen i Skåne har lämnat in en åtalsanmälan mot en stiftelse som arbetar med placering av hemlösa rumänska hundar.
Vid en kontroll påträffades 26 av stiftelsens hundar alltför trångt lastade i en lastbil som saknade flera tillstånd. Enligt djurskyddet på länssturelsen var djurmiljön i lastbilen mycket bristfällig. "Burarna var för små. Flera av hundarna saknade dessutom ventilation under den 36 timmar långa transporten från Rumänien", skriver länsstyrelsen i sin åtalsanmälan.

 Skräckexempel på när EU exporterar djur
Den internationella djurrättsorganisationen Animals’ Angels slår nu larm om fruktansvärda förhållanden i samband med den europeiska exporten av levande djur till tredje land. Organisationen har bevittnat hur får från Spanien transporteras i sex dygn på en färja till Beirut. Transporten saknade ramp och fåren föll från lastbilen vid avlastning. På ett av Libanons största slakterier observerades hur får från Spanien släpades i hornen och i ullen innan de fick halsen avskuren och lades i en rad, där de blödde till döds. Får lammar under den långa transporten. Skadade djur fär inte veterinärvård. Djur får vistas flera dygn i lastbilar, ståendes i sin egen avföring, när transporten blivit fördröjd av admini-strationen vid gränskontroller. EU-kommissionen uppger att de saknar kännedom om omfat-tningen på exporten av levande djur från EU till tredje land – trots att de har ansvar för att transporttider och förhållanden under transport överrensstämmer med EU:s regelverk.
Se videon på YouTube! - VARNING: STARKA BILDER!

 Så rätt politikerna tänkte - men så fel det blev?
Illustrationsbild Efter skandaler med döda grisar på transportbilar införde Danmark i fjol körregler som är strängare än EU:s. Enligt de danska reglerna får suggor transporteras i högst åtta timmar, därefter måste de vila i sex timmar innan transporten återupptas. Regeln infördes för att skydda djuren, men i fallet med de över 200.000 suggor som varje år körs till tyska slakterier har regeln fått motsatt effekt. När suggorna lastas av för vila före tyska gränsen börjar de slåss för att skapa rangordning mellan djur från olika besättningar. Många suggor skadas svårt. En del måste avlivas. De strängare transportregler för suggor har också lett till att djurens resa från stall till slakteri blir mycket längre än förut. När EU:s regel om 24 timmars transporttid användes så räckte det med 13-14 timmar. Numera kan resan inräknat pauser vara uppemot 30 timmar. Efter de nya avslöjandena har många politiker fåt kaffet galet i halsen.

 Hårdare tag mot djurplågeri vid transporter
EU-kommissionen lovar hårdare tag för att stoppa djurplågeri vid transporter. Att reglerna skärptes så sent som 1 januari har inte rått bot på missförhållanden i flera EU-länder. EU har skärpt övervakningen och ställt strängare krav på utbildning av chaufförerna, men ändå avslöjades flagranta brott mot reglerna nyligen i en video gjord av organisationen Eurogroup for Animals. Skadade djur drivs i filmen framåt med hugg och slag. Motorfordon används för att pressa djuren samman. EUs hälsokommissionär Markos Kyprianou är beredd att agera och han aviserade också förslag om hårdare tidsgränser senast 2009. Inom EU får slaktdjur transporteras 14 timmar, och efter 1 timmas paus ytterligare 14 timmar. I Sverige sätts gränsen vid åtta timmar. Titta på skräckfilmen:
Live Animal Transport in 2007

 Djurplågeriet fortsätter trots skärpta lagar i EU
Djur plågas fortfarande under djurtransporter i Europa trots ny skärpt lagstiftning från januari i år. Det visar bilder som i dag presenterades i Bryssel av djurrättsorganisationer. Det handlar om för långa transporttider utan vila, brist på ventilation och vatten, för trånga lastutrymmen och transporter av sjuka och skadade djur. Organisationen Animals Angel har filmat, både öppet och med dold kamera, på vägar, slakterier och djurmarknader i Europa. Bilderna visar bland annat hur djur släpas ut ur bilar (se bild) när de är för utmattade att gå själva. Djurskyddssorganisationerna kräver nu att EU skärper lagstiftningen och ser till att befintliga lagar efterlevs. Arbetet med skärpt lagstifning drevs hårt av den förra svenska regeringen, och den nuvarande jordbruksministern säger att Sverige fortsätter att driva frågan.

 EU-politikerna struntar totalt i djurens lidande i samband med transporter
Djurtransporterna inom EU är kostsamma och finansieras delvis av EU:s medborgare, för vilka ett flertal upprörande skandaler har avslöjats: Hemska bilder på djur som far illa i samband med transporter har vid återkommande tillfällen publicerats i tidningar och visats på TV. Inspektioner av EU:s egen tillsynsmyndighet har styrkt att djur ofta utsätts för lidande i samband med transporter. Trots detta transporteras varje år cirka 20 miljoner kor, grisar, hästar och får, samt över en halv miljard fåglar genom Europa. Dessa djur kan trängas utan mat och vatten på lastbilar och fartyg i flera dygn, innan de når destinations-orten. Att levande djur transporteras över hela Europa och från EU till tredjeländer, såsom Libanon, innebär ett stort lidande för djuren och ett slöseri med ekonomiska resurser.

EU-politikerna struntar totalt i djurens lidande
Många djur transporteras till södra Europas avlägsna slakterier, vilka har delvis finansierats med EU-medel. EU:s jordbruksministrar fastställde den 22 december ett beslut, som innebär förändrade regler vid djurtransporter inom EU. Sveriges jordbruksminister Ann-Christin Nykvist lade ner sin röst till detta förslag! Kontrollen av djurtransporterna ska skärpas, enligt de nya reglerna. Däremot skärps inte kraven för transportens längd och djurens utrymme under frakt, trots att dessa frågor är de mest akuta. Även fortsättningsvis kommer djur att transporteras inom EU, och från unionen till tredjeländer utanför EU, under ovärdiga och oetiska omständigheter. Anledningen är naturligtvis att ekonomiska och industriella intressen tycks väga tyngre än djurskydd.

EU-politikerna struntar totalt i djuren
Vidare anger reglerna att djur med "lindriga skador" får åka med djurtransporter som är längre än åtta timmar! Det ska vara möjligt att frakta sjuka och lätt skadade djur i långa transporter, förutsatt att "lidandet inte förvärras". Formuleringarna är olyckliga och öppnar för olika tolkningar. Skadade försöksdjur kan dessutom transporteras, när skadan är en del av försöket. Djurens lidande glöms bort i EU:s sammanträdesrum, där frågan huvudsakligen tycks bli av teknisk och ekonomisk art. Djurtransporterna i EU finansieras delvis med skattemedel från EU:s medborgare. Under de senaste fem åren har EU betalat mellan 375 och 756 miljoner kronor per år i exportstöd för transporter av djur. Även till tredjeländer, såsom Egypten och Libanon, betalas exportbidrag till transporter av levande djur.

Du får gärna kopiera bilder och texter om du skriver: Källa: Sundweb Online och länkar till oss!
Sundweb är en icke-kommersiell webbplats - på Internet sedan augusti 1996.
Data och information tillhandahålls enbart som informationsmaterial.
Vi tar inte ansvar för eventuella felaktigheter i denna information.