» Startsida
» Djurförsök
» Hotade djur
» Fossila djur
» Klonade djur
» Djurplågeri
» EU-Djurtransport
» Naturkatastrof
» Kamphundar
» Kamphundslexikon
» Bisarr hundkultur
» Asiatisk matkultur
» Vetenskap
» Regnskogen
» Katter
» Miljön
» Rovdjur
» Reservat
» Jättebläckfiskar
» Läsarnas sida!
» Världen på avigan » Information
» E-post
Nyhetsdygnet » Måndag
» Tisdag
» Onsdag
» Torsdag
» Fredag
» Lördag
» Söndag
-- Dagens bild --
All kopering av text och bilder för kommersiella syften är förbjuden.

All kopering av text och bilder för kommersiella syften är förbjuden

 Polisen räddar valp som begravd levand
[21 april 2017] Poliserna i Williston var ute i ett annat ärende när det hörde kvidande ljud från en jordhög i närheten. Nyfikna rusade poliseran dit och snart kunde de gräva ut en liten hundvalp från högen. Lyckligtvis hade valpen lyckats skapa en luftficka under jorden, trots att den av allt att döma blivit levande begravd av sin ägare, skriver Life With Dogs. Willistons polischef, Dennis Strow, berättar: ”Det verkade inte som att hunden legat där speciellt länge, jag skulle gissa på att den varit där i runt en timme”. Valpen var så liten att den inte hunnit öppna ögonen ännu, enligt veterinären var valpen sju dagar gammal. Veterinärkliniken Levy Animal Clinic tog genast hand om valpen, som de namngav Tucker. En anställd på kliniken bestämde sig också för att adoptera Tucker. Polisen var fast besluten om att hitta den ägare som begravde Tucker. ”Någon vet vem som gjorde det här. Jag garanterar att vi kommer att följa upp detta och åtala den som gjorde detta brott”, säger polischefen Dennis Strow. I dagsläget är det oklart om polisen fick tag i ägaren – men jag väljer ändå att fokusera på det positiva i denna historia. Och det är att både poliser, veterinärer och anställda på kliniken ställde upp för Tucker när han behövde det som mest!Police rescue a puppy found buried alive

 KU: Vanvård av djur ska bryta sekretess
[21 april 2017] Upptäcker hemtjänst, sjukvård eller socialtjänst att djur far illa ska det kunna anmälas till länsstyrelsen, anser riksdagens konstitutionsutskott. Konstitutionsutskottet har röstat för motionsförslag från Moderaterna och Liberalerna om att regeringen ska tillkännage att sekretessen bör hävas för socialtjänst, hemtjänst och sjukvårdspersonal när de ser att djur far illa, så att de kan anmäla det till länsstyrelsens djurskyddskontroll. Frågan sätts i sammanhanget av våld i hemmet. Den misshandlade partnern kan välja att inte lämna förövaren av rädsla för att ett sällskapsdjur ska råka illa ut. Förslaget ingick i den stora utredning om en ny djurskyddslag som kom 2011.

 Hästar får inte vara ute nog – cirkus hotas med vite
[21april 2017] Cirkus Maximums hästar får inte vara ute tillräckligt mycket enligt länsstyrelsen. Nu hotas cirkusen med vite. Cirkus Maximum befinner sig på turné och inför veckans föreställningar saboterades deras affischer med dekaler som löd ”Inställt på djurplågeri”. Det rapporterade Mariestads-Tidningen om och nu berättar samma tidning
att cirkusen hotas av vite eftersom deras hästar inte får vara ute tillräckligt mycket. Inför årets turnéstart besikti-gades cirkusen och efter det beslöt länsstyrelsen att Cirkus Maximum kommer att krävas på ett vite på 50.000 kronor vid varje kontrolltillfälle och dag om inte åtgärder genomförs gällande hästarnas utevistelse. Länsstyrelsen i Hallands län gjorde kontroller som visade på bristande utevistelse redan 2015 och året efter tog länsstyrelsen beslut om förelägga-nde. Enligt Mariestads-Tidningen grundade sig det beslutet på att hästarna måste få röra sig fritt genom daglig utevis-telse och om detta är mindre än två timmar per dag är det inte nog. Cirkusen förklarar det hela för tidnigen med att utrymmet på vissa cirkusplatser gör det svårt med utevis-telse och att beslutet, trots årets nybesiktning, skulle grunda sig på förra sommarens förhållanden då en person som inte längre arbetar vid cirkusen inte följde reglerna. Karolina Lindell, djurskyddsinspektör på länsstyrelsen i Västra Götaland, berättar om varför föreläggandet med vite likväl har utökats inför året. Det är inte så enkelt, även om den aktuella artisten är borta så kvarstår faktumet att de har svårt göra upp hagar så att djuren kan vara ute tillräckligt länge, säger hon.

 Sköt skadad älgtjur - döms för jaktbrott
[21 april 2017] 20-taggaren sköts med två skott. Nu döms jägaren för jaktbrott. Den 43-årige mannen erkänner att han dödade djuret den 30 september 2015. Men förnekar brott. Han tycker att det han gjorde var nödvändigt eftersom älgen var skadad. Även andra jägare har bekräftat att tjuren hade haltat under en längre period, men att det handlade om en gammal skada. Bland annat visade det sig att älgens revben hade växt in i lungan och att den hade ett svullet framben. Jägarna hade ändå gjort bedömningen att älgen var för frisk för att avlivas. Enligt 43-åringen hade han blivit kontaktad av en man som hade sett en väldigt dåligt älg. Jägaren ville hjälpa till och sköt älgen. Han har berättat i förhör att han trodde att polis och markägaren redan var kontaktad. Så var dock inte fallet. Enligt tingsrätten i Varberg är det bevisat att mannen hade fällt djuret vid en tidpunkt då det inte var jaktsäsong och på en annan persons mark. Han var heller inte godkänd som eftersöksjägare av polisen. Mannen döms till dagsböter på 13. 600 kronor.

 Länsstyrelsen tar över djuren från polisen
[21 april 2017] Nästa sommar tar länsstyrelsen över uppdraget att ta hand om bortsprungna katter och hundar, enligt regeringens vårbudgetproposition. Förändringarna träder i kraft den 1 juni 2018, uppger webbtidningen Altinget, som bevakar riksdagen. ”Syftet är att renodla polisens uppgifter”, skriver tidningen. Polisen kommer även fortsatt ha ansvar för djur när det kommer till jakt och viltvård, men länsstyrelsen kommer ta över transport, förvar, försäljning, bortskänkning och avlivning av omhändertagna djur. I och med förändringarna kommer 34 miljoner kronor flyttas från polismyndigheten till länsstyrelsen, skriver Altinget.

 Beslut om åtal mot vargskytt dröjer
[21 april 2017] Miljöåklagaren Christer B Jarlås har ännu inte bestämt om han ska väcka åtal mot den man som sköt vargtiken i Sjundareviret för att freda sin hund. Enligt åklagaren avgörs hans beslut av hur paragraf 28 i jaktförordningen ska eller kan tolkas. Det har nu gått ett och ett halvt år sedan händelsen. Ännu är inget åtal väckt. Inte heller har förunder-sökningen lagts ner. Beslut om det blir åtal eller inte kommer först till sommaren, kommenterar förundersöknings-ledaren och miljöåklagaren Christer B Jarlås som säger att så länge inte förundersökningen lagts ner tyder det på att åtal kommer att väckas, skriver Svensk Jakt. Enligt Jarlås beror den utdragna tiden på att den misstänktes försvarare är upptagen, och att man därför inte kunnat finna någon dag för slutdelgivning, samt att ansvarig polis lånats ut till Malmö för att arbeta med de många skjutningarna där. Christer B Jarlås säger att det inte finns några oklarheter i vad som faktiskt har inträffat, utan att åtalsfrågan hänger på hur man tolkar vad en djurägare får göra med stöd av paragraf 28. I utredningen förekommer också misstankar mot en annan man för otillåten åtling samt brott mot kameraövervakningslagen. Dessa händelser har emellertid inget att göra med misstankarna mot hundägaren.

 Ny ska tågsträckor med viltstaket och störningar utvärderas
[21 april 2017] Varje år dör ett stort antal vilt på de svenska järnvägarna. Något Trafikverket vill råda bot på. Därför genomförs just nu ett pilotprojekt med viltsäkra järnvägsavsnitt. Lokförares arbetsmiljö påverkas negativt av de ökade olyckorna med vilt längs med järnvägarna. Viltet orsakas lidande och dessutom innebär olyckorna stora ekonomiska kostnader i form av reparationer. Nu tar Trafikverket fram ett förslag med hjälp av forskare från Sveriges Lantbruks-universitet, och SJ för att minska viltolyckorna. Förslaget innebär byggnation av viltstängsel längs cirka fem mil av de mest drabbade järnvägssträckorna och cirka 22-24 teststationer utmed järnvägen där man ska utvärdera och lära sig mer om olika typer av viltvarnande system. Målet är att minska olyckorna på de utvalda sträckorna med cirka 80 procent, säger Anders Sjölund, biolog vid Trafikverket i ett pressmeddelande. Teststationerna är en cirka 40-60 meter bred öppning i viltstängslet där djuren kan passera järnvägen. Vid dessa stationer ska olika system för viltvarning testas för att utvärdera vilka typer av signaler, exempelvis ljus, rörelse och ljud, som är mest effektiva för att få djuren att lämna spårområdet innan tågen passerar. Ett av målen är att resultatet på sikt ska användas på andra sträckor för att det ska bli en nationell förbättring i tågsystemet. Då minskar antalet viltpåkörningar och restidsförluster, det skapar en bättre arbetsmiljö för lokförare och en mer robust infrastruktur.

 Varg i Ruvhten siijtes vinterbetesområde skjutits,
[21 april 2017] Nu har varg i Ruvhten siijtes vinterbetesområde skjutits, det efter beslut om skyddsjakt. Samebyn ansökte om skyddsjakt på vargen den 3 april och vargen har under helgen jagat och rivit flertal renar i vinterbetesområdet för Ruvhten sijte. Det var i början av veckan som Länsstyrelsen i Jämtland fattade ett muntligt beslut att bevilja skyddsjakt och det verkställdes under samma förmiddag, skriver Länsstyrelsen Jämtland på deras hemsida.

 Många anklagade i köttskandalen i Brasilien
[21 april 2017] Sextio personer, däribland två chefer vid köttproducenten BRF, står anklagade för inblandning i köttskan-dalen i Brasilien, enligt ett uttalande från åklagaren. Utredarna säger sig ha bevis för att köttproducenter har mutat hälso-inspektörer och politiker så att exempelvis ruttet och salmonellasmittat kött har slunkit igenom inspektioner. Även offentliga tjänstemän, hälsoinspektörer och andra BRF-anställda finns bland de anklagade. Källa: Nyhetsbyrån Reuters

 Krokodiljägare blev krokodils byte
[21 april 2017] Kroppsdelar från en krokodiljägare som saknats i Zimbabwe sedan förra veckan, har påträffats i en krokodil som dödats under sökande efter jägaren. Dna-tester visar att den saknade 44-årige sydafrikanen föll offer för ett djur han själv var ute efter att jaga. Scott van Zyl hade begett sig ut för att tillsammans med en lokal jägare och ett antal hundar för att jaga krokodil i ett område i södra Zimbabwe, nära gränsen till Sydafrika. Efter att ha lämnat sitt terrängfordon gick de båda män åt varsitt håll för att leta upp byten. När van Zyls hundar återkom till lägret utan jägaren inleddes sökande efter mannen. Tillstånd gavs att döda tre krokodiler. I en av dem påträffades kroppsdelar efter en människa, rapporterar brittiska BBC. Efterföljande dna-tester har visat att kroppsresterna tillhör Scott van Zyl, enligt en sydafrikansk ideell brottsbekäm-pande organisation. Spår kunde säkras som ledde till en flodbädd, där den saknades ryggsäck påträffades. Uppenbarligen har jägaren där mist livet. Minst fyra personer har dödats av attackerande krokodiler i Zimbabwe i år.
Link to the original article!

 Ridklubb förlorar beteshagar efter segdragen konflikt
[21 april 2017] Gunnebo ryttarsällskap i Mölndal trodde att konflikten med kommunen och Gunnebo slott om det fortsatta hyresavtalet var löst. Nu visar det sig att klubben förlorar sina beteshagar. Klubben får bara tillgång till grushagar, inga beteshagar, skriver Mölndals-posten. Enligt kulturreservatets skötselplan ska de brukas på annat sätt. De ska vara odlingsmark eller betas av andra djur. Det handlar om mångfalden i floran, säger Lennart Wallensäter, ordförande i Gunnebo slott till tidningen.Länk till den originala rtikeln!

 Krafttag mot illegal handel med djur och växter
[21 april 2017] Handel med hotade djur- och växtarter är ett stort problem i hela världen. Efter narkotikahandel, människo-handel och handel med piratkopierade produkter omsätter den olagliga handeln med vilda djur stora volymer och förtjän-ster. Den vanligaste transportvägen är med flyg, näst vanligast är med post. På flygen bärs djuren oftast av eller finns i bagaget hos mänskliga kurirer, inte olikt narkotikahandel. Vid beslag är det i fallande ordning oftast mediciner, koraller, elfenben, däggdjur och reptiler man hittar. Zoobranschen är en av aktörerna i kampen mot den illegala handeln. För att intensifiera ansträngningarna samlades en rad aktörer i februari på Europakommissionen i Bryssel för att sammanfatta vad som har hänt med handlingsplanen mot illegal handel med vilda djur som infördes 2016. Inbjudna var bland annat jord-bruksverket och regeringskansliet från Sverige, tulltjänstemän och representanter från IATA och större flygplatser i Europa. Närvarande var även olika djurrättsorganisationer samt, för första gången, en stor grupp representanter från zoobranschen. ”Zoobranschen spelar en viktig roll i kampen mot illegal handel med djur och växter. Branschen har dels ett ansvar för att se till att den inte själv, medvetet eller omedvetet, bidrar till denna handel, och dels ett moraliskt ansvar att informera de djurägare vi dagligen möter om gällande lagstiftning i sådana här frågor och på så sätt förhoppningsvis förhindra att de blir en del i statistiken av människor som handlar med eller smugglar hotade arter”, skriver Zoobranschens Riksförbund i ett pressmeddelande.

 Nakenråttor kan överlever utan syre
[21 april 2017] Den afrikanska nakenråttan är ett av jordens märkligaste däggdjur. Nu visar en studie att arten dessutom kan klara sig lång tid helt utan syre. I stället använder den helt enkelt fruktsocker precis som växter gör. I studien, som publiceras i Science, utsatte forskarna nakenråttor för mycket låga syrenivåer i flera laboratorieexperiment. Hade hjärn-cellerna hos vanliga möss eller råttor eller människor utsatts för så låga syrehalter hade de ganska snart dött på grund av energibrist. Men nakenråttorna som i naturen lever i underjordiska gångar klarar sig. Forskarna konstaterar att råttorna frigör stora mängder fruktsocker, fruktos, i blodomloppet, när syrebristen blir påtaglig. ruktsockret transporterades till hjärnan där det omvandlades till energi av nervcellerna. Detta är en form av metabolism som växter använder sig av, men normalt sett inte djur. Nakenråttorna har helt enkelt ett molekylärt maskineri som förvandlar dem till växter när syret tryter. De kan överleva i flera timmar vid extremt låga syrenivåer, De kan till och med överleva helt utan syre i 18 minuter. Under den perioden är de helt orörliga och hjärtfrekvensen sjunker från 200 till 50 slag i minuten. Men så snart en snutt syre når dem kvicknar de till omedelbart — utan att de drabbas av några bestående hjärnskador. Det hela är en extremt långt gången anpassning för att klara ett liv i underjorden där det ofta råder brist på syre och frisk luft.

 Länsstyrelsen: hjälp oss plocka björnlort?
[21 april 2017] I slutet av sommaren är många ute i skog och mark och då vill länsstyrelsen i Dalarna och Gävleborg ha hjälp från människor att samla in prover från björnars spillning. Var femte år görs spillningsinventeringen av björnstammen i de län där mycket av djuren finns. Det här görs för att skapa en bild av stammens storlek men också av dess utbredning och utveckling, menar länsstyrelsen i Dalarna. Runt 1.500 prover kommer behövas, men länsstyrelsen själva kommer inte att klara av att samla in proverna själva. De är beroende av att de som rör sig i skog och mark hjälper till med hjälp av ett inventeringskit från länsstyrelsen. Proverna skickas sen på analys, där individens DNA fastställs och där man sedan alltså kan räkna ut stammens antal och utbredning. Inventeringen görs mellan 21 augusti och 31 oktober i både Dalarna och i Gävleborg, samtidigt som också angränsande kommuner till länen också får bidra till inventeringen. Man försöker engagera så många som möjligt i samhället till det här. Syftet är att sprida kunskap om rovdjurens existens och leverne, då det är därför man vill ha hjälp.

 Nu är solkraften på väg till Gotland
[21 april 2017] Solceller har blivit allt billigare under senare år Just nu håller två stora solkraftsprojekt på att ta form på Gotland, som båda tävlar om att bli Sveriges största solcellspark. De som kommit längst i planeringen är Vattenfall, som vill bygga en anläggning på Näsudden, där man hoppas på stora fördelar med att kombinera solcellsanläggningen med den redan befintliga vindkraftsparken. Så som naturen ser ut så är det sällan så att det blåser full effekt när det även är full effekt från solen. Vilket gör att sol och vind antikorrelerar med varandra, nästan helt perfekt. Vi har som mest vindkrafts-produktion när solen inte lyser, och som mest solkraftsproduktion när det inte blåser, förklarar Tobias Lundberg som jobbar med affärsutveckling av solkraft på Vattenfall. Det andra gotländska solcellsprojektet drivs av utvecklingsbolaget Nygarn, som har planer på en stor anläggning vid Sandviken på Östergarnslandet. Vi räknar med att kunna erbjuda cirka 300 hushåll förnybar el. Det kommer att bli en av Sveriges största solcellsparker, säger Per Flink som sitter i utvecklings-bolagets styrelse. Vattenfalls planerade anläggning på Näsudden, skulle med sina 3,4 megawatt bli Sveriges största solcellspark, men frågan är hur länge det rekordet i så fall står sig? Per Flink, från Nygarns utveckling, betonar att deras projekt fortfarande befinner sig på planeringsstadiet. Men avsikten är att börja bygga anläggningen under 2018 för att ha den i drift 2019. (Källa: SVT-Nyheter)
Du får gärna kopiera bilder och texter om du skriver - Källa: Sundweb Online och länkar till oss!
Sundweb är en icke-kommersiell webbplats - på Internet sedan augusti 1996.
Data och information tillhandahålls enbart som informationsmaterial.
Vi tar inte ansvar för eventuella felaktigheter i denna information.