» Startsida
» Djurförsök
» Hotade djur
» Fossila djur
» Klonade djur
» Djurplågeri
» EU-Djurtransport
» Naturkatastrof
» Kamphundar
» Kamphundslexikon
» Bisarr hundkultur
» Asiatisk matkultur
» Vetenskap
» Regnskogen
» Katter
» Miljön
» Rovdjur
» Reservat
» Jättebläckfiskar
» Läsarnas sida!
» Världen på avigan » Information
» E-post
Nyhetsdygnet » Måndag
» Tisdag
» Onsdag
» Torsdag
» Fredag
» Lördag
» Söndag
All kopering av text och bilder för kommersiella syften är förbjuden.!
 Kinesisk svärdfisk utrotad i Yangtzefloden
Den kinesiska svärdfisken, en av världens största sötvat-tenfiskar, som bara finns i Yangtzefloden, verkar vara mycket nära utrotning. I tre år har kinesiska forskare försökt fånga ett exemplar för att sätta igång en rädd-ningsaktion med konstgjord befruktning och uppfödning i fångenskap. Men ingen fisk har man lyckats fånga eller få syn på med ekolod. Den 7 meter långa fisken är ytterligare en unik art som hotas av överfiske, dammbyg-gen och utsläpp i Yangtzefloden, tillsammans med Yangtze-delfinen som redan förklarats utrotad.

 111 rödlistade djurarter hotas av Trumps mur
[2 mars 2017] En av de hetaste politiska frågorna i USA har varit Trumps löfte om att bygga en mur längs gränsen till Mexiko. Nu har den amerikanska myndigheter och organisationer visat att en mur skulle drabba 111 redan hotade djurarter hårt. Gränsen mellan USA och mexiko är 310 mil lång. Gränsområdets natur är unik, och innehåller flera olika landskaps-typer där öken möter skog och berg. Den amerikanska naturvårdsmyndigheten beräknar att 111 djurarter i området kring gränsen är rödlistade i kategorierna nära hotad, sårbar eller starkt hotad. En av arterna som kommer att drabbas hårdast är jaguaren, där det antagligen bara finns ett par individer kvar på den amerikanska sidan. Andra djur som kommer att drab-bas är tjockhornsfår, pumor, vargar och oceloter. Det är framför allt djur som rör sig över stora ytor som skulle drabbas av muren. En av de mest kända amerikanska symbolerna, den vithövdade havsörnen, skulle kunna störas av muren. Även om örnen såklart skulle kunna flyga över muren skulle den förstöra stora delar av örnens häckningsområden. Det är dessutom förbjudet enligt amerikansk lag att förstöra ett havsörnsbo, något som skulle försvåra murbygget. Gränserna blockerar inte bara djurens rörelse, utan förstör också deras naturliga livsmiljöerGränserna blockerar inte bara djurens rörelse, utan förstör också deras naturliga livsmiljöer. Det finns flera historiska exempel på hur djurliv har drabbats av byggprojekt.
I Antelope Valley i Kalifornien svalt tiotusentals Gaffelantiloper ihjäl på 1880-talet då de inte kunde ta sig till sina betes-marker eftersom de inte kunde ta sig över de nylagda järnvägsspåren.Read more - click here

 Rekordbeslag av utrotningshotat djur i Thailand
[2017-02-08] Den thailändska tullen har beslagtagit nästan tre ton fjäll från myrkottar. Det är det största beslaget någonsin i Thailand av det utrotnings-hotade djuret, som jagas för sitt kött och för de speciella fjällen. Tullpersonalen gjorde fyndet när de sökte igenom en last på Bangkoks internationella flygplats. Fjällen hade skickats från Kinshasa i Kongo via Turkiet. Den planerade slut-destinationen var Laos. Förpackade i säckar fanns nästan tre ton fjäll från myrkottar, vilket är det största fyndet i sitt slag av den thailändska tullen. Myrkotten jagas för sitt kött och för sina unika fjäll, som i vissa asiatiska länder tros ha medicinska egenskaper. Världsnaturfonden klassar djuret som kritiskt utrotningshotat. Myndigheterna i Thailand uppger att de beslagtagna fjällen är värda 7,2 miljoner kronor. Källa: Nyhetsbyrån AP

 Många primater hotas av utrotning
[2017-01-18] Det ser fortsatt illa ut för världens primater, den djurgrupp som apor och lemurer hör till. Det visar en sammanställning av flera forskare. Omkring 60 procent av alla primatarter är mer eller mindre hotade av utrotning, och runt 75 procent av arterna minskar i antal. Det visar en sammanställning som gjorts av ett 31 primatologer runt om i världen. De har använt uppgifter från den internationella rödlistan, databaser i FN och publicerade vetenskapliga artiklar. Enligt sammanställningen är det största generella hotet just nu att jordbruket breder ut sig. Men hotsituationen mot primaterna beror också på skogsbruk och boskapsskötsel. Av flera arter finns det nu bara några tusentals individer kvar. Två av dem är ringsvanslemur och östlig låglandsgorilla.

 Giraffen hotas av utrotning i det tysta
[8/12-16] Antalet giraffer har minskat med nästan 40 procent sedan 1980-talet. För första gången har Internationella naturskyddsunionen (IUCN) nu rödlistat den som "sårbar". "Även om giraffer är en vanlig syn på safari, i medier och på zoo, så är människor - inklusive naturvårdare - omedvetna om att de här mäktiga djuren i det tysta håller på att utrotas", säger giraffexperten Julian Fennessy vid IUCN. Giraffer dödas för sitt kötts skull, och drabbas också när de områden där de lever används till jordbruk. (Källa: Nyhetsbyrån Reuters)

 Dyster framtid för isbjörnarna i Arktis
[8/12-16] Isbjörnarna i Arktis kommer sannolikt att minska kraftigt i antal de närmaste decennierna, enligt en ny studie. Orsaken är isavsmältningen i Arktis, som nu nått rekordnivåer. Nya data visar att havsisens utbredning i oktober-november i år var den minsta någonsin. Utbredningen i november var 9,08 miljoner kvadratkilometer, vilket är 1,95 miljoner kvadratkilometer mindre än genomsnittet för månaden under perioden 1981-2010, enligt National Snow and Ice Data Center i USA. I mitten av november minskade till och med havsisen under en kortare period, vilket är extremt ovanligt. Orsaken är ovanligt höga temperaturer i Arktis, som en följd av ihållande sydliga vindar över området. dag finns det 26 000 isbjörnar i Arktis. Än så länge har stammen varit relativt stabil, bortsett från smärre minskningar i Hudson Bay i Kanada och Beauforthavet utanför Alaska. Men framtiden ser mörkare ut, enligt den nya studien. Forskarna, som presenterar sina rön i Biology Letters, har granskat satellitdata över havsisen sedan 1980-talets början och jämfört dessa med trenderna hos alla kända isbjörnspopulationer. Ingen har gjort en så omfattande analys tidigare - och resultatet är dystert. Forskarna konstaterar att antalet isbjörnar med 70 procents sannolikhet kommer att minska med en tredjedel de närmaste 35 åren. Forskarna påpekar dock att det är högst osannolikt att isbjörnarna försvinner helt från Arktis. Risken för att stammen minskar med mer än 50 procent till 2050 är bara sju procent.

 Varaner tränas undvika giftpaddor
Agapaddan (Rhinella marina) är en av de största nu levande arterna bland groddjuren. Paddans egentliga hemland är Mellanamerika och tropiska Sydamerika, men arten har också införts till många öar i Karibien och Stilla havet. Till Australien infördes den i tron att den skulle kunna minska angreppen av skadeinsekter i sockerrörsfälten i delstaten Queensland. Resultatet blev värsta tänkbara. Agapaddan saknar naturliga fiender i Australien och är dessutom ett dödligt hot mot många av de inhemska arterna. Populationen i Australien har beräknats till 200 miljoner individer. I Australien hotas allt fler djurarter av den införda giftiga agapaddan. Även stora varaner kan förgiftas och dö - men nu har forskare kommit på hur man kan träna varanerna att undvika de giftiga paddorna. Det låter märkligt att man skulle kunna lära stora ödlor något sådant, men forskarna, som rapporterar sina rön i Biology Letters, hävdar att metoden fungerar. Agapaddan, som hör hemma i Sydamerika, infördes till Australien 1935, och har nu spritt sig över nästan hela norra delen av kontinenten. Många australiska rovdäggdjur och reptiler uppfattar paddorna som lämpliga byten men saknar immunitet mot paddornas gift. De dör när de biter i paddornas hud där giftkörtlarna sitter. Ett stort antal inhemska arter, inklusive flera av varanerna, har på så vis hamnat på utrotningens rand. Källa: IUCN, Biology Letters

Du får gärna kopiera bilder och texter om du skriver: Källa: Sundweb Online och länkar till oss!
Sundweb är en icke-kommersiell webbplats - på Internet sedan augusti 1996.
Data och information tillhandahålls enbart som informationsmaterial.
Vi tar inte ansvar för eventuella felaktigheter i denna information.