» Startsida
» Djurförsök
» Hotade djur
» Fossila djur
» Klonade djur
» Djurplågeri
» EU-Djurtransport
» Naturkatastrof
» Kamphundar
» Kamphundslexikon
» Bisarr hundkultur
» Asiatisk matkultur
» Vetenskap
» Regnskogen
» Katter
» Miljön
» Rovdjur
» Reservat
» Jättebläckfiskar
» Läsarnas sida!
» Världen på avigan » Information
» E-post
Nyhetsdygnet » Måndag
» Tisdag
» Onsdag
» Torsdag
» Fredag
» Lördag
» Söndag
 Sätt koppel och munkorg på din kamphund!
Varför ska det vara så svårt för vissa unga människor att ha sina kamphundar försett med koppel och munkorg utomhus? De är ju farliga för människor. Det måste alltid till något ytterst drastisk för att de ska fattar att deras kamphundar är farliga. Det hjälper inte hur mycket husse eller matte påstår att deras kamphund inte är farlig. Det hjälper ju inte den som sargas av dessa labila hundvarianter. Många som har sina kamphundar lösa har absolut ingen kontroll på dem. Möter ett barn en kamphund som springer lös, förstår barnet inte att det kan få obehagliga konsekvenser. Då hjälper det inte barnet att en ung andragenerationsinvandra skrikar rasism, polisen tar honom ändå.

Definition av en kamphund!
I ordet kamphund kan man innefatta alla de olika hundtyper och hundraser som över hela världen och i alla tider har använts till olika slags kamper, som till exempel hund-, björn- och tjurhetsningar. Kamphund kan alltså betyda en hund som i historiskt perspektiv har använts för detta ändamål, men som i dag används som familjehund. En aggressiv blandrashund som saknar denna rashistoria är enligt Sundweb uppfattning ingen kamphund i ordets rätta bemärkelse. Däremot kan det vara en hund som har stora förutsättningar att bli farlig.

Nedan: Barn som skadads av de farliga kamphundar.

Mördar- eller kamphund?
Vissa enskilda kamphundsägare försökar genom olika påtryckningssätt få alla andra att tycka som de,- att kamphundar är snälla och vänliga familjehundar? Nej - dessa labila hundar mår bäst av att avlivas. Enligt djurskyddsförordningen, är kamphundar, hundar av typ American pitbull-terrier, Bullterrier, American staffordshire-terrier eller Staffordshire bullterrier. De har extrem kamplust, blir lätt retade och biter och som bara med svårighet kan fås att avbryta ett angrepp, oftast riktade mot människor eller andra hundar.
--Kamphundar är ett vapen som skall utrotas - de mår bäst av att få komma till hundhimlen.

 Ovanligt - men bra - att kamphundar nu ses som vapen
Den dom som gav en hundägare i Örebro ett års fängelse för grov misshandel är ovanlig. I domen betraktas hunden som ett vapen, och det är relativt nytt. Det har sitt ursprung i en skärpning av lagen om tillsyn av hundar och katter som började gälla i början av förra året och har skärpt reglerna kring hundägande. Lagen innebär också att polisen har rätt att omhänderta hundar och ålägga personer med hundförbud.
''Vi kommer förhoppningsvis att få se fler liknande domar i framtiden''

 Det här gäller i Sverige:
 • Om hunden bitit människor eller djur och bedöms som farlig får den omhändertas av polis, som har rätt att avliva djuret. Om hunden bedöms kunna rehabiliteras kan den också säljas eller omplaceras. Ägaren kan också åläggas att alltid ha munkorg på hunden utomhus.
 • Lagen i Sverige säger att det är förbjudet att inneha eller avla fram hundar som har extremt stor kamplust, lätt blir retade och hugger och "bara med svårighet" kan förmås att avbryta ett angrepp.
 • Lagen om tillsyn av hundar och katter preciserar vilket ansvar en djurägare har för sitt djur. Lagen säger att hundar som har visat benägenhet att bita människor eller andra djur inte får vara lösa utomhus om de inte hålls inom inhägnat område dit utomstående inte har tillträde. Hundägare eller, som det heter i lagen, den som har mottagit hunden till underhåll eller utnyttjande, är ersättnings-skyldig för skador som hunden har orsakat.
 • En ny hårdare lagstiftning om hundhållning kom januari 2008.
 • Du får gärna kopiera bilder och texter om du skriver: Källa: Sundweb Online och länkar till oss!
  Sundweb är en icke-kommersiell webbplats - på Internet sedan augusti 1996.
  Data och information tillhandahålls enbart som informationsmaterial.
  Vi tar inte ansvar för eventuella felaktigheter i denna information.