» Startsida
» Djurförsök
» Hotade djur
» Fossila djur
» Klonade djur
» Djurplågeri
» EU-Djurtransport
» Naturkatastrof
» Kamphundar
» Kamphundslexikon
» Bisarr hundkultur
» Asiatisk matkultur
» Vetenskap
» Regnskogen
» Katter
» Miljön
» Rovdjur
» Reservat
» Jättebläckfiskar
» Läsarnas sida!
» Världen på avigan » Information
» E-post
Nyhetsdygnet » Måndag
» Tisdag
» Onsdag
» Torsdag
» Fredag
» Lördag
» Söndag
Du får gärna kopiera bilder och texter om du skriver Källa:Sundweb Online och länkar till oss!


Viste du om att många oljeutsläpp sker avsiktligt?
Betydligt mer olja pumpas ut avsiktligt i Östersjön än vad som läcker ut vid fartygsolyckor. Enligt Kustbevakningen sker mellan 200 och 300 olagliga utsläpp av olja eller oljeblandat barlastvatten varje år. Men mörkertalet uppges vara stort och de verkliga utsläppen uppskattas till två eller tre gånger så många. Enligt beräkningar från Helsingfors-kommissionen kan det röra sig om totalt 10.000 ton olja per år som dumpas i Östersjön.

 Oljeutsläpp i älven vid Domsjöfabriken
[10 mars 2017] Det har läckt ut olja på Domsjöfabriken i Örnsköldsvik och som runnit ut i älven. Räddningstjänsten larmades vid sextiden har har påbörjat lagt en läns för att begränsa utsläppet. Vid 07.30 på morgonen har räddnings-tjänsten och ansvariga på fabriken ett möte om händelsen och ska då besluta vidare om hur man ska hantera utsläppet.

 Domare nekar begäran om stopp för oljeledning
[2017-02-14] En federal domare har gett sitt avslag på en begäran från två grupper av urbefolkningen i North Dakota att sista sträckan av den omstridda oljeledningen genom ett reservat ska stoppas. Energy Transfer Partners som bygger ledningen har bara 335 meter kvar att färdigställa. Men folkgrupperna Standing Rock Sioux och Cheyenne River Sioux har framfört att dammen Oahe, en reservoar som är en del av Missourifloden under vilken ledningen ska dras, omges av mark som är helig för dem. Oljeledningen ska forsla råolja från North Dakota till Illinois, och därifrån vidare till Mexikanska golfen.

 Grönt ljus för omstridd oljeledning genom reservat
[2017-02-08] Det sista hindret för en omstridd oljeledning genom den amerikanska delstaten Dakota verkar undanröjt. USA:s ingenjörskår meddelar att den tänker tillåta att ledningen dras i en tunnel under dammen Oahe, en reservoar som är en del av Missourifloden. Ingenjörskåren är ansvarig för miljöprövningen av projektet. Under president Barack Obama bromsades projektet av miljöskäl, men president Donald Trump utfärdade strax efter sin installation en order till ingenjörskåren att underlätta slutförandet av bygget. Oljeledningen ska forsla råolja från North Dakota till Illinois, och därifrån vidare till Mexikanska golfen. Dragningen gränsar till ett av ursprungsbefolkningens reservat och folkgruppen Standing Rock Sioux har kraftigt protesterat mot ledningen. Tusentals demonstranter har tältat i minusgrader för att blockera bygget.

 8 000 liter miljöfarlig olja dumpad i Österdalälven
[2017-01-12] Tunnor innehållande omkring 2 000 liter miljöfarlig olja har dumpats och läckt ut i Österdalälven i Insjön. Dumpningen har polisanmälts. Ett 50-tal tunnor innehållande miljöfarlig olja har dumpats i Österdalälven i Insjön. Omkring 2 000 liter olja beräknas ha läckt ut i älven och dumpningen har anmälts till polisen av kommunen för att utreda ett eventuellt miljöbrott. Under en älvstädningskampanj i augusti förra året hittades flera oljetunnor dumpade i Österdalälven. Först trodde man att det rörde sig om ett 15-tal tunnor, men nu har det visat sig att det finns ytterligare omkring 40 stycken. Tillsammans innehöll de dumpade tunnorna omkring 8000 liter miljöfarlig olja, varav ungefär 2 000 liter befaras ha läckt ut i älven. Bärgningen har hittills kostat kommunen 800 000 kronor och väntas bli ännu dyrare. Någon ansvarig för dumpningen har inte hittats. (Källa: SVT-Nyheter)

 Urbefolkningen protesterar mot oljeledning på hellig mark
[28/10-16] Under natten har polisen använt tårgas, gummikulor och ljudkanoner mot demonstranterna och ett hundratal har gripits. I den amerikanska delstaten North Dakota fortsätter urbefolkningen och miljöorganisationer att protestera mot bygget av en oljeledning. Tusentals urfolksmedlemmar och miljöaktivister har under de senaste månaderna samlats i North Dakota för att delta i protesterna mot en oljeledning som håller på att byggas genom fyra amerikanska delstater. Aktionen pågick i flera timmar och polisen använde alltså bland annat ett smärtsamt högt ljud för att driva bort demonstranterna från de vägar de blockerade, och från de tält som slagits upp på privatägd mark. Det finns även gott om bilder och filmer på människor som under kvällen och natten fått i sig tårgas och som har sår och blånader från gummikulor. Motståndet mot oljeledningen i North Dakota grundar sig i att urfolk från Standing Rock-stammen menar att de sedan gammalt har avtalad rätt till marken den byggs på, mark som de betraktar som helig. Dessutom anser de att oljeledningen hotar djur och natur, och också på sikt kan förstöra de vattentäkter som finns i området.Images: Chicago Tribune

Du får gärna kopiera bilder och texter om du skriver: Källa: Sundweb Online och länkar till oss!
Sundweb är en icke-kommersiell webbplats - på Internet sedan augusti 1996.
Data och information tillhandahålls enbart som informationsmaterial.
Vi tar inte ansvar för eventuella felaktigheter i denna information.