» Startsida
» Djurförsök
» Hotade djur
» Fossila djur
» Klonade djur
» Djurplågeri
» EU-Djurtransport
» Naturkatastrof
» Kamphundar
» Kamphundslexikon
» Bisarr hundkultur
» Asiatisk matkultur
» Vetenskap
» Regnskogen
» Katter
» Miljön
» Rovdjur
» Reservat
» Jättebläckfiskar
» Läsarnas sida!
» Världen på avigan » Information
» E-post
Nyhetsdygnet » Måndag
» Tisdag
» Onsdag
» Torsdag
» Fredag
» Lördag
» Söndag
All kopering av text och bilder för kommersiella syften är förbjuden.
 Nedhuggna träd gör fler sjuka i malaria
När regnskog avverkas blir fler människor sjuka i malaria, enligt en studie gjord i Brasilien. Forskarna fann bland annat att malariafallen ökade med nästan 50 procent i ett område i Amazonas efter att en del av skogen försvunnit där, mellan åren 1997 och 2001. Skälet till de ökade malariafallen i området är att myggorna blev fler under tidsperioden, enligt forskarna. Det i sin tur beror på att myggorna trivs i diken, dammar, gruvhål och liknande miljöer som uppstått i avverkningens spår, skriver forskarna. Fiskodlingar, som en del lantbrukare i regionen har börjat driva, kan också utgöra gynnsamma miljöer för myggorna, enligt studien, som publiceras i tidskriften Emerging Infectious Diseases.

 Träden i Amazonas slår hål på myten om den orörda naturen
[3 mars 2017] Regnskogen i Amazonas ser ut att vara mer påverkad av tidiga mänskliga civilisationer än vad vi har trott. I de inventeringar som har gjorts visar det sig att vissa träd är vanligare än vad de borde ha varit utan mänsklig påverkan. Det handlar om träd med användbara nötter och frukter. Till viss del har de även förädlats. Träden förekommer särskilt mycket runt kända arkeologiska platser. Något som inte bara kan förklaras med att människorna och träden har gillat att vara i samma sorts miljöer. Studien motsäger därför bilden av att naturen har fått utveckla sig helt själv, enligt tidskriften Science. Man har länge trott att Amazonas har varit förskonad från mänsklig påverkan. Men den här studien slår hål på den myten, och visar att människans påverkan på skogen har varit stor i hela Amazonas innan spanjorernas ankomst. Studien visar att det än idag finns många spår av hur tidiga civilisationer i området har påverkat sammansättningen av arter. I de flesta fall så var de här arterna inte dominerande från början utan gynnades aktivt av människan som bidrog både till att vissa arter blev vanligare och att de kom till nya områden. Studien nämner kakao som ett bra exempel. Kakao har sitt ursprung i västra Amazonas men har förts ända till Mexiko för flera tusen år sedan. Men Amazonas är ett artrikt område där det hittills har hittats ungefär 5 000 arter av träd. Och forskarna uppskattar att det finns upp mot 16 000 trädarter. Så hur viktig del av skogen är då de arter som använts på det här sättet av människan? om en liten andel i förhållande till det totala artantalet. Men åtminstone 20 av dem är extremt vanliga och har en stor utbredning idag.

 Storbank bakom Indonesiens skogsskövlvligg
[2017-01-21] Enligt en rapport från Greenpeace International är Europas största bank, HSBC, en av de banker i världen som har investerat allra mest i palmoljebolag. De har lånat ut hundratals miljoner dollar till några av de mest destruktiva palmoljebolagen i Indonesien. Under de senaste fem åren har HSBC varit delaktig i ett banksyndikat som har lånat ut sammanlagt16,3 miljarder dollar till sex bolag vars palmoljeframställning har ödelagt enorma arealer med regnskog, torvmarker och habitat för bland annat orangutanger i Indonesien. I rapporten har Greenpeace dokumenterar lån och finansiella transaktioner från HSBC till palmoljebolagen. Dessa bolag har ödelagt regnskog och orangutanghabitat, tagit mark från lokalbefolkningen, saknat lagliga tillstånd för att verka i området, utnyttjat arbetare och använt sig av barnarbete, orsakat skogsbränder, dikat ut och tömt kolrika torvmarker. De har brutit mot regler och lagar i Indonesien, vilket innebär att bolagen också har brutit mot HSBC:s hållbarhets policy.Greenpeace International

 Regnskogen påverkad av människor under lång tid
[2017-01-03] Att det har bott människor i Amazonas under lång tid kan vara bra att tänka på när vi idag försöker förstå hur skogen fungerar. Forskare har undersökt var tidigare ytor för forskning och inventeringar har varit, och sedan jämfört det med platser där det finns arkeologiska spår av människor. De såg ett tydligt mönster. De ytor där skogen undersökts ofta ligger vid platser där det också har funnits människor kanske redan för flera tusen år sedan. Att det funnits människor där tidigare har troligen påverkat skogens utveckling, menar forskarna. De menar också att det är något man borde tänka mer på när vi försöker dra slutsatser om hur skogen kommer att utvecklas i framtiden, till exempel under kommande klimatförändringar.

 Skövlingen av regnskog tilltar i Amazonas
[2016-11-27] Skövlingen av Brasiliens regnskog, världen största sammanhängande regnskogsområde, har ökat med 16 procent det senaste året, trots regeringens försök att stoppa illegal avverkning. Satellitbilder för tolv månader fram till sista juli visar att 5 831 kvadratkilometer skog röjdes i Brasiliens Amazonas under det året. Det är ett område större än Hallands län. Siffrorna som släpptes av Brasiliens regering bekräftar preliminära rapporter från miljögrupper om att avskogningen ökar igen efter en minskning 2014. Uppgifterna kommer vid en känslig tidpunkt för landets ledare, när världens länder samlas i Paris för att diskutera ett nytt klimatavtal som ska minska utsläppen av växthusgaser. Skogsavverkningen i världen beräknas stå för större utsläpp av växthusgaser än hela transportsektorn. Källa: Nyhetsbyrån Reuters

 Peru tar i med hårdhandskarna mot regnskogsskövlingen
[2015-09-30] Peru kommer att ta itu med problemen att Amazonas skövlas för att ge plats åt palmoljeplantager. Från och med nästa månad kommer skogsavverkning skötas regionalt istället för lokalt och det ska leda till hårdare kontroller. Perus regering erkänner nu att det inte var bra att överlåta landanvändningsbeslut till regionala myndigheter. Med de nya reglerna som ska börja gälla i oktober kommer palmoljeplantage begränsas till skogsområden som redan skövlats. Palmoljeplantage är vanliga i Indonesien och Malaysia, men har på sistone ökat även i Sydamerika. ''I Peru är jordbruk en av de största orsakerna till avskogningen, bland annat när fattiga människor flyttar från Anderna till Amazonas. Även illegala gruvor är ett stort problem. Det här nya beslutet kommer påverka allt som handlar om landanvändning. Jag hoppas att det kommer förverkligas inom två veckor'', säger Perus miljöminister Manuel Pulgar-Vidal.Read the original article!

 Minigrodor upptäcktes i regnskogen
[2015-06-08] Sju nya arter av mycket små grodor har hittats i regnskogarna i södra Brasilien. De nya arterna hör till ett grodsläkte där de vuxna djuren ofta inte ens är längre än en centimeter, och det gör dem till några av jordens minsta landlevande ryggradsdjur. Typiskt för de här grodorna är också att varje art bara finns på ett mycket begränsat område som består av en eller några stycken bergstoppar. Därför menar de forskare som hittat de nya grodarterna, att de kan vara extra känsliga för klimatförändringar eller annat som kan förändra deras livsmiljöer.

 Brasilien fördubblar sin skövling av regnskog
[2016-05-26] Brasilien gick tidigare emot strömmen genom att minska skogsavverkningen. Sedan augusti 2014 har landet dock fördubblat regnskogsskövlingen jämfört med samma tid förra året. Detta enligt det oberoende övervarkningsorganet Imazon. Den största delen av avverkningen kommer bli betesmark för nötdjur och det är normalt sett anledningen till 70 procent av all skogsskövling i Brasilien. President Dilma Rousseff har också beslutat om flera nya vattenkraftdammar och stora vägar som kommer gå genom Amazonas regnskog. Dessutom har hon försämrat landets miljöskydd och gett amnesti åt personer som avverkar skog illegalt eftersom deras agerande anses gynna landets ekonomiska tillväxt.Brasiliens klimatforskare på National Institute for Space Research varnar för att fortsatt avverkning dessutom kommer leda till att den pågående torkan i São Paulo kommer bli permanent. Amazonas minskande produktion av regn i takt med avverkningen kommer även att drabba andra delar av världen.Källa: Scientific America

 Danska fågelvänner köpa regnskog i Sydamerika
[23.11.14] Återväxt av skadade regnskog är en av de bästa verktyg mot klimatförändringarna. Danska ornitologiska föreningen har nu köpt 100 hektar av delvis förstörda regnskog i Ecuador, som får växa upp igen. Till nytta för både klimat och sällsynta fågelarter, skriver tidningen fåglar och natur. DOF's Klimafond har de senaste sex åren förvärvat 100 hektar förstörd regnskog i Buenaventura i södra Ecuador, som är en av de rikaste fågelområden i världen vad gäller arter som inte finns någon annanstans på jorden. Buenaventura område har 543 häckande fågelarter och är nära på att bli en global toppvinner för endemism, dvs. förekomsten av arter med mycket begränsad utbredning. DOF's Klimafond har bidragit till att säkerställa att stora avverkade områden nu är på väg att växa till igen med skog.

 Liga som skövlat regnskog i Amazonas gripna
[30.08.14] Polisen i Brasilien har genomfört en operation runt om i fyra delstater och lyckats gripa större delen av en liga som misstänks för att ha förstört stora skogsområden i Amazonas. Enligt polisen ska ligan ha specialiserat sig på att avverka och bränna skog som tillhört staten för att sedan olagligt sälja dessa områden till lokala jordbrukare. De kan ha tjänat så mycket som 220 miljoner US-dollar på verksamheten. Men nu riskerar de långa fängelsestraff. Avskogningen i Brasiliens del av Amazonas minskat i flera år för att nu ta fart på nytt. Mellan augusti 2012 och juli 2013 ökade avskogningen med 28 procent jämfört med samma period året innan.Read the original article!

 Regnskog återskapas i Indonesien
[30.04.14] Skogsföretaget Asia Pulp and Paper i Indonesien har kallats världens största regnskogsskövlare. Men nu har företaget, efter intensiva påtryckningar, åtagit sig att återskapa en miljon hektar av skogen man tidigare huggit ned på Sumatra och Borneo. Det är en enormt omfattande process, och det blir ingen fullvärdig regnskog direkt. Men det är ändå ett fantastiskt åtagande, om företaget håller vad det lovat, skriver Världsnaturfonden, en av de organisationer som tryckt på Asia Pulp. Skogsskövlingen i Indonesien har varit extrem de senaste 30 åren. Väldiga arealer låglandsregnskog har ersatts med monokulturer av oljepalmer eller timmerplantager. Exakt hur det hela ska gå till är oklart. Men man kan skynda på restaureringen genom att plantera vissa trädarter, enligt WWF.

 L’Oreal lovar att sluta bidra till regnskogsskövling
[30.01.14] Världens största företag inom kosmetika och skönhetsprodukter, L'Oreal, har gått med på Greenpeace krav och åtagit sig att eliminera regnskogsskövling från sina produkter till år 2020. L'Oreal ansluter sig därmed till Nestlé, Unilever och Ferrero, som har åtagit sig nya policys gällande skogsavverkning. I december förra året gav världens största producent av palmolje, Wilmar International, efter för påtryckningar från Greenpeace och tusentals konsumenter och lovade att sluta bidra till skogsskövling.

 Detta var en gång en tropisk regnskog
[2013-12-08] För mindre än 100 år sedan var hela Sabah täckt av högväxt tropisk regnskog. Människorna var få, i stället fanns där fanns tusentals trädslag och det rikaste djur- och växtlivet på jorden. I delstaten Sabah på Borneo ses främmande plantager med främmande trädslag och oljepalmer sträcker sig milsvitt i alla riktningar. I dag räknas 48 procent av Sabahs landareal på cirka sju miljoner hektar som skogsmark. Huvuddelen av skogarna är dock hårt dimensionsavverkade, bland annat från tiden som Brittisk koloni (till 1963) men de har fortsatt fram till i år. Det har skett genom att staten sålt avverknings-tillstånd för träd som är 60 cm eller mer i brösthöjd. När sedan en markanvändning planerats har avverkningarna kunnat fortsätta med resultatet att det blivit stora arealer trasskogar.

 Skogsskövlingen ökar i Amazonas
[2013-11-14] Efter att regeringen i Brasilien lyckats hejda illegal avverkning av skog i Amazonas i flera år, så ökar skogsskövlingen. Det meddelade landets miljöminister igår och hon kallar nu till krismöte. Nästan varje vecka har brasiliansk tv nyheter om skogsskövling i Amazonas. Senast greps sju personer i delstaten Pará, misstänkta för att ha huggit ner skyddade träd. Pará är inte den enda delstaten där skogsskövlingen blivit ett allt värre problem. Överlag har den illegala avverkningen i Brasiliens regnskog ökat med 28% det senaste året. Det berättade miljöminister Isabella Teixeira på en presskonferens igår. Brasilien har sedan några år lyckats hejda avskogningen, så de senaste siffrorna är dystra. Det är sojabönderna som ligger bakom skövlingen, sade miljöministern, som nu kallar till ett särskilt krismöte med ansvariga i bland annat delstaterna Mato Grosso och Pará då lokalpolitikernas kontroll över jordbruket måste bli bättre. Enligt brasiliansk lag ska markägare i utsatta delstater låta urskog växa fritt på 80% av deras jord, men efterlevnaden av lagen är mycket bristfällig. Men trots att avskogningen nu återigen ökar procentuellt sett, så går ändå utvecklingen på lång sikt åt rätt håll. Det är totalt cirka 5,800 kvadratkilometer skog som skövlats det senaste året. Det kan jämföras med år 2004, då 27.000 kvadratkilometer regnskog försvann på bara ett år.

 Vegetarisk pirayor och 440 andra arter upptäckt i Amazonas regnskog
Denna piratfisk lever uteslutande av växter och har precis upptäckt i Amazonfloden[2013-10-27] Artrikedomen i Amazonas regnskog med dess floder och sjöar fortsätter att förvåna världen. En piraya, som inte äter kött och en apa om ungar spinner som en katt. Det är bland några av de många nya arterna, som forskare på kort tid har hittat i Amazonas i Brasilien. På bara fyra år har vetenskapen upptäckt totalt 441 tidigare okända arter i regnskogen. I allt har upptäckts 258 växter, 45 nya orkidéer, 84 fisk och groddjur, reptiler, 22 fågelarter och en enda ny däggdjursart, den tidigare nämnda apan. Det är WWF som samanställd listan som utelämnar alla nya insekter och ryggradslösa djur, som också har upptäcks. För några av arterna är situationen som så bisarr att de nya arterna upptäcks, precis som de håller på att utplånas. Det gäller således den vegetariska pirayorna (Tometes camunani). Piratfisk som livnär sig på vattenväxter hotas av nya dammar och gruvprojekt.

 Marabous choklad kopplad till regnskogsskövling
[2013-10-22] Kända varumärken som får sin palmolja från palmoljejätten Wilmar International gör konsumenter till omedvetna medbrottslingar i skövling av Indonesiens regnskog och bidrar därmed till att kritiskt hotade arter som Sumatratigern står på kanten till utrotning. Bland dessa finns det svenska chokladmärket Marabou. Det avslöjar en ny rapport från Greenpeace. ''Marabou har tyvärr tigerblod på sina händer. Varumärken måste ta reda på varifrån just deras palmolja kommer ifrån, och garantera konsumenter runt om i världen att just deras favoritprodukter inte ligger bakom skogsskövling och driver arter som Sumatratigern till utrotning'', skriver Greenpeace Norden. Palmoljesektorn är den enskilt största orsaken till att regnskog skövlas i Indonesien och Greenpeace har nu bevis på att Wilmar Internationals palmolja kommer från verksamhet som omfattar illegal skövling, bränder på torvmark och omfattande skövling av tigrars livsmiljö. Greenpeace har spårat palmolja från Indonesiens regnskogar och Wilmar International till företag som tillverkar populära snacks och hygienartiklar. Dessa inkluderar Colgate Palmolive, den finska biobränslejätten Neste Oil, Procter & Gamble och Mondelez International, som äger norska Freia och Marabou i Sverige.

 Sämre frön utan fåglar i regnskog
[2013-05-31] Palmer i djungeln får mindre och sämre frön när fåglar försvinner, enligt Sciense. Det handlar om stora fröät-ande fåglar i Braziliens regnskog. Fåglarna äter och sprider frön, men har försvunnit från stora delar av skogen i samband med att regnskog ersatts av kaffe- och sockerrörsodlingar ända sen slutet av 1800-talet. Saknaden av de fröätande fåg-larna har gjort att vissa palmer får frön som är mindre i storlek och som dessutom är mindre livskraftiga. Forskarna har gjort genetiska studier av palmernas frön och resultaten pekar på en utveckling mot mindre frön under de senaste 100 åren, vilket i sin tur pekar på att att människan snabbt kan påverka evolutionen i stora ekosystem med negativa konsekvenser som följd.

 När Asian Pulp & Paper stoppade skövlingen var regnskogen borta
[2013-04-09] Efter att ha förlorat viktiga kontrakt och hamnat i konflikt med Greenpeace meddelade den kontroversiella papperstillverkaren Asian Pulp att man skulle stoppa avverkningen av regnskog i Indonesien. Men då var skogen redan borta. Asian Pulp har avverkat och skövlat cirka två miljoner hektar regnskog på Sumatra där hotade arter, bland annat tigern lever. Detta kan jämföras med de cirka 5,000 hektar som företaget, enligt sin nya policy, undantar från produktion. Men i februari i år skulle skövlingen stoppas meddelade papperstillverkaren. Problemet var bara att skogen redan var borta. Det tycks som om Asian Pulp ber om amnesti för skövlingen och att det som hänt ska vara glömt. Vad företaget efterlämnar till landet och befolkningen är sociala konflikter, utsläpp av växthusgaser, förstörda ekosystem och miljöer för utrotnings-hotade djur som orangutanger, tigrar och elefanter. WWFs rekommendationer till massa- och pappershandlare står därför fast: Till dess att företaget tar fullt ansvar, återställer förstörda områden och garanterar att skövlat virke utesluts ur produktionen bör man vara försiktig med att göra affärer med Asian Pulp, skriver WWF i ett pressmeddelande.

 Regnskogar är oväntat klimattåliga
[2013-03-12] Världens regnskogar kommer inte att torka ut på grund av klimatförändringen, som många befarat. Enligt forskarna pekar det mesta mot att regnskogarna är förbluffande motståndskraftiga mot klimatförändringar. Studien, som publiceras i Nature Geoscience, är den mest omfattande i sitt slag hittills. Ekologer och klimatforskare från Storbritannien, USA, Australien och Brasilien har deltagit i arbetet vid Centre for Ecology and Hydrology i England. Alla regnskogsregioner på jorden, i Latinamerika, Afrika och Asien, har tagits med i analyserna som bygger på datorsimuleringar av totalt 22 olika klimatmodeller. Det visade sig att skogarna inte bara kommer att stå emot förändringarna väl, utan till och med gynnas av dem. Resultatet, om det kan bekräftas i fler studier, innebär att regnskogarna blir ännu viktigare som kolsänkor och klimatdämpare i framtiden.

 Överflödande men hotad vildmark
[2013-01-26] Amazonas är världens största regnskog med en yta som är tolv gånger större än hela Sverige. Inget annat område i världen kan uppvisa en lika stor mångfald av både växter och djur. Man räknar med att där finns 40.000 kända örter, träd och andra växter. Än så länge tar man sig in i Amazonas bara med båt. Men nya bilvägar är ytterligare ett hot mot naturen. Regnskogen rymmer också 800 däggdjursarter, 1.500 olika slags fåglar och 3.000 fiskarter. Antalet insekter är näst intill omöjligt att avgöra, men det finns skattningar som uppgår till många miljoner arter! Stora delar av detta naturparadis och dess urinvånare är i dag hotade av skogsskövling, vägbyggen, gruvnäring och uppodling. De senaste decennierna har Brasilien förlorat regnskog som motsvarar mer än halva Sveriges yta. Det finns många organisationer som protester mot exploateringen trots att det ingalunda är riskfritt att vara miljöaktivist i Brasilien.

 Torka i Amazonas avslöjar stenåldershemligheter
Torka har medfört rekordlåg vattenstånd flera ställen i Amazonas. I sidofloden Rio Negro är vattenståndet det lägsta på flera hundrader år. Helristningar som tidligare var dold under vattnet har nu blivit synliga. Forskarna tror att ristningarna är bevis på att en eller flera folkgrupper har levt i området för omkring 7000 år sedan. Något som har varit okänd förut. De gamla ristningarna som har upptäckts i närheten av djungelbyn Manaus visar bland annat ansikten och ormar. Arkeologer som har studerad helristningarna anslår den till mellan 3.000 och 7.000 år gamla. Ristningarna ger en ny indikation på att flere stora bosättningar vid Amazonas för tusentals år sedan. Fynd av keramik, stora byar och vägar pekar på området var mycket tätare befolkat än tidigare antagit men har länge varit ignorerat i vetenskaplige kretsar.

 Världens regnskogar räddar klimatet
Världens skogar har enorm betydelse för klimatet. Deras förmåga att lagra kol och absorbera koldioxid är betydligt större än vad som hittills antagits, enligt en ny studie. Studien, som publiceras i tidskriften Science, är den hittills mest fullständiga beräkningen av de naturliga ekosystemens roll som kolsänkor på jorden. Den bygger på noggranna beräkningar av olika skogstypers utbredning och deras effekter på klimatet. Kalkylen ger vid handen att världens skogar årligen absorberar 2,4 miljarder ton kol, vilket motsvarar nästan en tredjedel av de årliga koldioxidutsläppen från människans förbränning av fossila bränslen. Utan skogarna skulle med andra ord den globala uppvärmningen ha gått långt snabbare än i dag. Regnskogarna är överlägset viktigast. De svarar ensamma för cirka 50 procent av det totala kolupptaget — trots att de täcker mindre än en tiondel av jordens landyta. Med fog kan det alltså sägas att regnskogarna är direkt avgörande för om klimathotet ska avvärjas eller ej. I nuläget fortsätter de att minska i alarmerande takt på grund av skövlingen i länder som Brasilien, Indonesien och Kongo.

 Amazonas regnskog skövlas allt hårdare
Brasiliens regering meddelar att Amazonas regnskog håller på att skövlas i allt häftigare takt. Regnskogsskövlingen var omfattande under perioden augusti-december i fjol då stora skogsområden mejades ner för att ge utrymme för uppfödning av boskap och odling av bland annat soja. Värlsnaturfonden WWF rapporterade nyligen att skogsskövling och förändringar i klimatet kan leda till att över hälften av Amazonas regnskog i Sydamerika försvinner eller skadas före år 2030. I värsta fall kan skogs-skövlingen leda till koldioxidutsläpp på upp till hundra miljarder ton. Det motsvarar två år av utsläpp på global nivå. Enligt WWF:s rapport kan det växande jordbruket, avverkning, bränder och torka leda till att 55 procent av regnskogen i Amazonas förstörs eller skadas allvarligt. Det skulle i sin tur innebära att världen går miste om en av sina centrala funktioner som reglerar klimatet. Regnskogen betecknas ju som jordens lungor.

 Djurlivet i regnskogarna!
Regnskogen är urgammal. Regnskogen har utvecklats genom millioner av år. Regnskogen är det livsmiljö på jorden som har de flesta djurarter. Många djurarter finnes nästen bara här! Når det rör sig om djurgrupper med små dyr, som insekter, har vi ingen översikt över hur många olika arter som finnes i regnskogen. Det kan vara många millioner. Troligtviss har vi utrotade många tusen arter utan att vara klar over at de fans där!

 Varför är det viktigt att bevara djurarterna i regnskogen?
Et ekosystem består av alle de levande plantorna, djuren och bakteriens som lever där, och de icke-levande omgivelser. För att kunde bevara ekosystemet må vi ta tillvare flest möjliga av de organismen som lever där. Det är ett ömsesidigt avhängighetsförhåll mellan många plant- och djurarter. Många plantor är avhängige av helt bestämda djurarter till att polenera blommorna och till att sprida fröen. Olika fladdermus, store nattsvärmare, och långnäbbet kolibrier är bland de djur som är viktiga för pollineringen. Många djurarter är självklart också avhängige av bestämda plantartar for att finne den maten de behöver.

Regnskogsdjur kan vara nyttiga
Sydamerikanska pilgiftgrodor kan rädde människoliv! Livsfarliga gifter från några tropiske djur kan användas i moderne medicin. Många sådana gifter har blivit upptäckta och kartlagda, men troligtvis är det många flera igen som vi ännu icke har upptäckt! Troligtvis är det framdeles många tusen djurarter som ännu inte är upptäckta, de flesta ofarliga, men också någon giftiga, og trolig också många som kan vare nyttige för människor.

 Mat åt lokalbefolkningen
Det är icke många tama husdjur som är lätte att hålla i regnskogsområden. Om människorna som lever och bor där ska få tag i kött må de gå på jakt efter ville dyr. I Sydamerika är bland annat navelsvin, apor, och stora gnagare som flodsvin och paca viktige byttdjur, i Afrika olika antiloper och svin, i Östasien hjortdjur, antiloper og svin, på Ny Guinea trekänguruer og kasuarer. På många ställen är också sköldpaddor och andre krypdjur och mindre djur som insektlarver og grodor en viktig del av kosthållet. Oftast är där också mänga ätliga fiskar i floderna som löper genom regnskogen. Inget regnskogsdjur har blitt infört till Europa för köttets skyld.

 Skövling av regnskogen
De flesta regnskogsdjur är tillpassat att leve i regnskogen och endast där. Det finnes tusentals av djurarter som lever hela livet uppe i trädkronorna och aldrig kommer ner på marken. Eftersom träarna skövlas försvinner livsunderlaget för dessa arter. Store regnskogsområden läggs öda därför vi människor fäller träarna till möbler og pappersmassa. Dom flesta av djuren som lever i dessa områdena dör når träarna försvinner. Många arter av apor, fåglar, insekter, spindlar och andre djur är särskilda sårbara. Om regnskogen i Indonesien och Malaysia huggas ner, försvinner orangutangen, de store asiatiske människo-aporna. I Rwanda, Zaire och Kongo är gorillorna sårbara av samma anledning.

 Under trädkronorna i regnskogen!
Det är mörkt under trädkronorna i regnskogen. Många av regnskogens fåglar har därför kraftige färgar så det är lett for artfränder att känna igen dom. Tyvärr så tycker vi människor också om de fine färgarna. På Ny Guinea har lokalbefolkningen gått på jakt efter paradisfåglarna, og i Sydamerika jagar indianerna efter Quetzal-fåglarna för att använda fäderna till pynt. I alle regnskogsområden har västlige jägare gått på jakt efter kvällarslangar och krokodiler för att sälja skinnet till produktion av väskor och sko. Sydamerika har vilda kattdjur såsom Jaguar og Ozelot blitt dödat för att framställa pälskappor till Européer og Nordamerikaner. I Bangladesh og Burma är det Tigrar och Leoparder det har gått ut över.

 Insamling av kramdjur
Mängderna av de papegojor som hälls som burfåglar hos oss har fångats in i regnskogsområden. På några ställen har det blivit fångat så många fågel att vissa arter nästen helt har utrotads i det fri. Dom flesta av våra färggranna akvariefiskar kommer också från regnskogarna.

Du får gärna kopiera bilder och texter om du skriver: Källa: Sundweb Online och länkar till oss!
Sundweb är en icke-kommersiell webbplats - på Internet sedan augusti 1996.
Data och information tillhandahålls enbart som informationsmaterial.
Vi tar inte ansvar för eventuella felaktigheter i denna information.