» Startsida
» Djurförsök
» Hotade djur
» Fossila djur
» Klonade djur
» Djurplågeri
» EU-Djurtransport
» Naturkatastrof
» Kamphundar
» Kamphundslexikon
» Bisarr hundkultur
» Asiatisk matkultur
» Vetenskap
» Regnskogen
» Katter
» Miljön
» Rovdjur
» Reservat
» Jättebläckfiskar
» Läsarnas sida!
» Världen på avigan » Information
» E-post
Nyhetsdygnet » Måndag
» Tisdag
» Onsdag
» Torsdag
» Fredag
» Lördag
» Söndag
Du får gärna kopiera bilder och texter om du skriver Källa:Sundweb Online och länkar till oss!
 Viste du om at att...
...världens korallrev är i kris och om de försvinner, mister haven sina viktiga stötdämpare mot omvärldens tuffa utnyttjande och miljöpåverkan. Men om korallreven ska kunna räddas behövs det ett nytänkande. Man hade nog tänkt sig att korallreven reparerar sig själva om de har utsatts för kraftig påverkan som stark värme, eller föroreningar. Men studier visar att de inte gör det.
Vi måste hjälpa korallerna att klara av framtida påfrestningar, trots att vi inte vet hur de kommer att se ut - om det är värme eller överfiskning, skriver australiensiska forskare. Nytänkande krävs om korallerna ska räddas för koraller reparerar inte sig själva!

 Naturreservat bildas vid Djupasjön i Västergötland
[20 april 2017] Ett naturreservat bildas vid Djupasjön. Det har Länsstyrelsen beslutat. Framför allt är det ett rikkärr som är skyddsvärt. Djupasjön ligger mellan Ekedalen och Hömb, bara ett stenkast från väg 26. Sjön är ett populärt utflyktsmål för bad och rekreation. Medlemmar i Tärnan Tidaholms Sportfiskeklubb får även sportfiska där. Bakom sjön, mot norr, finns ett rikkärr och en sumpskog som kanske inte är lika känd för allmänheten. Det är främst den delen som Länsstyrelsen nu vill skydda. Naturreservatet bildas för att skydda och sköta några rikkärr med flera kalkkrävande arter. Vaxnycklar, flugblomster och käppkrokmossa är några av de sällsynta växter som finns i området. Naturreservatet innehåller även en del skog med höga naturvärden. Rikkärren och sumpskogen vid Djupasjön ingår sedan tidigare i Natura 2000, EU:s ekologiska nätverk av värdefull natur. Det nya naturreservatet är 18,3 hektar stort. Reservatsbildningen innebär att man ökar skyddet och får bättre möjligheter att sköta området. Naturreservatet ligger på mark som ägs av Björn Lundqvist, som även tog initiativ till reser-vatsbildningen för några år sedan. Örjan Nilsson, naturvårdshandläggare på Länsstyrelsen i Västra Götaland, meddelar i ett pressmeddelande att man i samråd med markägaren planerar att anlägga en besöksparkering samt några spänger för att fler ska kunna ta del av blomsterprakten. Djupasjön kommer att bli ett fint besöksmål för alla botaniskt intresserade. Men ta gärna på dig gummistövlar. Även om vi kommer att lägga en eller annan spång så är detta inte ett område lämpligt för lågskor, tipsar Örjan Nilsson.

 Svårt att sköta naturreservat utan djur
[8 mars 2017] Mer pengar gör att länsstyrelsen nu kan bilda betydligt fler naturreservat än förr om åren. Ett av de nya reservaten är Hakatorp väster om Moheda. Men att bilda reservat kan i en del fall vara enklare än att sköta dem. Hakatorp är ett ålderdomligt odlingslandskap omringat av skog. Här finns ängar med nattviol och slåttergubbe, här finns stengärds-gårdar och igenväxta betesmarker.Men inga djur som betar. Jungfru Marie nycklar, kattfot och andra ovanliga arter som blommar i hagarna är därmed på väg att försvinna. Ska Hakatorp förbli ett odlingslandskap där sällsynta växter kan for-tsätta att växa och blomma räcker det inte med att göra ett reservat av området. Det måste finnas bönder i närheten som kan bistå med betande djur, menar markägaren. Det stora arbetet är att sköta reservatet och utan djur går det inte, säger markägaren Beng-Åke Jansson till P4 Kronoberg.

 Nya naturreservat i Medelpad och Ångermanland
[2017-02-26] Det har tagit rejäl fart när det gäller bildandet av nya naturreservat i länet. Nu har det tillkommit ett nytt i Sollefteå, ett i Sundsvall och ett reservat i Örnsköldsvik utökas. Det betyder att det i dag finns 200 naturreservat i länet. Under fjolåret tillkom 17 reservat på tillsammans 1 617 hektar. Mer pengar och en tidigare överenskommelse mellan staten och skogsbolagen om markbyten är huvudförklaringen. De nya reservaten som nu beslutats om är på 420 hektar varav 320 hektar är produktiv skogsmark och består bland annat skogsmosaiker av brandpräglade skogar och naturskogar.

 USA: Nationalparker ska säljas ut och personal förses med munkavle
[2017-01-22] Donald Trump hade knappt hunnit svära eden som USA:s nya president innan Vita Husets webbplats rensades från ordet ”klimatförändringar”. Republikanerna har förberett en ny lag för att kunna sälja ut enorma landområden och nationalparker. Samtidigt har landets nationalparker förbjudits att använda sina officiella Twitter-konton och ett annat lagförslag vill stoppa skyddet av landets vargar. Medan den enorma, internationella protestaktionen mot Donald Trump, ”Women’s March”, samlar hundratusentals människor i flera hundra demonstrationer världen över, verkar USA:s nya president med stöd av landets republikaner inte spilla någon tid för att genomföra sin politikk. Kritiker är oroliga över att en försäljning eller en överföring av marken till delstaterna kommer öppna upp för oljeborrning, gruvor och att allmänhetens tillgång till naturområdena begränsas. Källa: The Guardian

 Åsnens vildmark sveriges nästa nationalpark
[2017-01-21] Det finns lite vildmark också i södra Sverige och snart kommer området vid den grunda sjön Åsnen att skyddas som nationalpark. Jättesvampmalens och tickgnagarens larver lever inne i fnösktickan. På ett urgammalt men levande träd lyser något ljust - skorplaven dalmatinerfläck. Uttern solar gärna på stenhällen vid stranden och stora dammusslor sitter fastfrusna i isen. Åsnen är en flikig grund sjö med över tusen öar. Och den biologiska mångfalden är stor, berättar biologen Tobias Ivarsson. Här häckar 120 fågelarter och det är också en av norra Europas bästa ställen för sällsynta svampar. Åsnen står i tur för att bli vår trettionde nationalpark.

 Åsnens vildmark - Sveriges nästa nationalpark
[2017-01-15] Det finns lite vildmark också i södra Sverige och snart kommer området vid den grunda sjön Åsnen att skyddas som nationalpark. Jättesvampmalens och tickgnagarens larver lever inne i fnösktickan. På ett urgammalt men levande träd lyser något ljust - skorplaven dalmatinerfläck. Uttern solar gärna på stenhällen vid stranden och stora dammusslor sitter fastfrusna i isen. Åsnen är en flikig grund sjö med över tusen öar. Och den biologiska mångfalden är stor, berättar Naturmorgon. Här häckar 120 fågelarter och det är också en av norra Europas bästa ställen för sällsynta svampar. Åsnen står i tur för att bli vår trettionde nationalpark.

Du får gärna kopiera bilder och texter om du skriver: Källa: Sundweb Online och länkar till oss!
Sundweb är en icke-kommersiell webbplats - på Internet sedan augusti 1996.
Data och information tillhandahålls enbart som informationsmaterial.
Vi tar inte ansvar för eventuella felaktigheter i denna information.