<» Startsida
» Djurförsök
» Hotade djur
» Fossila djur
» Klonade djur
» Djurplågeri
» EU-Djurtransport
» Naturkatastrof
» Kamphundar
» Kamphundslexikon
» Bisarr hundkultur
» Asiatisk matkultur
» Vetenskap
» Regnskogen
» Katter
» Miljön
» Rovdjur
» Reservat
» Jättebläckfiskar
» Läsarnas sida!
» Världen på avigan » Information
» E-post
Nyhetsdygnet » Måndag
» Tisdag
» Onsdag
» Torsdag
» Fredag
» Lördag
» Söndag
All kopering av text och bilder för kommersiella syften är förbjuden.
Dolly - världens första klonade djur
Klonade Dolly var en sensation när hon föddes den 6 juli 1996. Uppmärksamheten blev enorm, för första gången hade forskare skapat en kopia av ett djur genom att klona celler från en annan vuxen individ. Två år senare klonades den första kon och därefter följde i snabb takt hundar, mus, get, gris, katt, mulåsna, mufflon, asiatisk bantengoxe, råtta, kanin och zebrafisk. Det senaste exemplet är en häst som klonades i Italien. Tekniken som används kallas kärnöverföring. Ett får lever nomnalt i 11-12 år, men Dolly dog i sjukdom efter 6 år, och hon visas nu upp på ett museum i Edinburgh.

 Kinesiskt forskarlag klonar kalvar
[2017-02-03] Ett kinesiskt forskarlag påstår sig ha klonat fram kalvar med en ökad motståndskraft mot bovin tuberkulos. Under sin forskning tog de, enligt egna uppgifter, fram 20 kalvar varav elva överlevde mer än tre månader, skriver den irländska tidningen Agriland. Forskningsresultaten visar att de klonade djuren klarade sjukdomen bättre än kontrollgruppen, vilket åstadkoms genom att förändra djurens genetiska kod. Tekniken bedöms kunna få stor betydelse inom lantbruket, enligt forskarna, som har publicerat sina resultat i tidskriften Genome Biology.

 Dollys systrar aktningsvärda nio år
[16/8-16] Det klonade fåret Dollys systrar lever och har hälsan vid den aktningsvärda åldern nio år. Det hade inte alla trott, eftersom Dolly själv - som blev världsberömd för 20 år sedan - blev sjuk och dog, sex år gammal. Forskarna befarade därför att klonade djur skulle vara sjukliga och dö i förtid. Klonande möss har också en tendens att insjukna i bland annat diabetes och dö unga. Men Dollys genetiskt identiska syskon, alla födda 2007 - Debbie, Denise, Dianna and Daisy - har nu uppnått en ålder som motsvarar 60-70 år, ifall de vore människor. Resultaten visar att de här djuren på det stor hela är förvånansvärt friska skriver tidskriften Nature Communications. Trots att kloningstekniken utvecklats på senare år anses den fortfarande ineffektiv och dyr, eftersom få av de klonade embryona klarar sig. Men de som överlever har hälsan och tycks åldras på ett normalt sätt, enligt forskarna bakom den nya studien. Djurkloning används inom jordbruket, framför allt för att ta fram avelsdjur. Men trots att förväntningarna inledningsvis var stora, har tekniken ännu inte kommit till användning inom medicinen vid behandlingen av människor.

 Klonade får har hälsan i behåll
[5/8-16] Fåret Dolly blev historisk 1996 då hon var det första djuret som klonades från en vuxen cell genom tekniken somatisk cellkärnöverföring, SCNT. Livslängd och ett hälsosamt åldrande för SCNT-kloner har varit en omtvistat ämne, bland annat eftersom Dolly genomgick behandling av artros före sin död 2003. Vid University of Nottingham har forskningsprojektet ”Hälsosamt åldrande av klonade får” pågått med en grupp klonade får i åldern sju till nio år. Fåren i projektet genomgick bedömningar av icke smittsamma sjukdomar som fetma, artros, högt blodtryck, glukosintolerans och insulinkänslighet. Resultaten jämfördes sedan med jämngamla, naturligt uppfödda får som växt upp under liknande förhållanden och visade att de klonade fåren inte visade sig lida av några skadliga hälsoeffekter på längre sikt. Efter våra bedömningar kunde vi se att våra kloner vid forskningstidpunkten var friska, med tanke på deras ålder, säger Kevin Sinclair, professor vid University of Nottingham. De klonade fåren i undersökningen är mellan sju till nio år, vilket motsvarar en mänsklig ålder av 60 till 70 år.

 Kina bygger världens största fabrik för kloning av djur
[2015-11-24] En miljon klonade köttkor om året, men även hundar och galopphästar. Det är vad ett kinesiskt-koreanskt samarbete siktar på att producera när en ny fabrik öppnar nästa år. Det ökande välståndet i Kina har lett till nya matvanor hos den kinesiska befolkningen. FN:s livesmedelsorganisation FAO har räknat ut att köttkonsumtionen i landet steg med 140 procent mellan åren 1989 och 2009. För att stilla hungern på kött har det kinesiska bioteknikföretaget Boyalife gått ihop med sydkoreanska kloningspecialisterna Sooam. Kinesiska bönder kämpar med att producera tillräckligt med nötboskap för att möta marknadens krav, skriver Boyalife i ett pressmeddelande. I samma pressmeddelande meddelas att den ny fabrik börjat byggas i kinesiska Tianjin, för att ”klona djur som hundar för polis- och husdjursbruk, nötboskap och galopphästar”. Enligt Financial Times har projektets sydkoreanska partner, Sooam, producerat 550 klonade hundvalpar sedan 2005, bland annat Snuppy, världens första klonade hund. Det första klonade däggdjuret, fåret Dolly, skapades i skotska Roslin Institute 1996. Där har man sedan dess upphört med kloning av djur. I september i år röstade EU-parlamentet för förbud av kloning av boskapsdjur med motiveringen att klonade djur lider av större hälsoproblem än andra djur.


 Ryska forskare vill klonar 100.000 åriga djur
[2015-11-23] Forskare från Jakutien har gjort ett unikt fynd - två genomfrusna grottlejonungar. De förhistoriska däggdjuren ska nu klonas. Grottlejon försvann tidigare än mammutar. Tills helt nyligen visste forskare inte hur deras päls såg ut och huruvida de hade manar. Nu kan man börja undersöka djuren, berättar Albert Protopopov, medlem i Jakutiens vetenskapsakademi. Vi bildar en forskargrupp som kommer att undersöka ungarnas DNA. Efter att man får testresultat tas frågan om kloning upp. Först ska man se om det genetiska materialet bevarats väl, bland annat om lejonungarna tinade upp eller inte. Vid återfrysning bildas iskristaller som river sönder DNA-kedjorna. Man har redan hittat kvarlevor efter grottlejon tidigare, men inga kroppar. Lejonungarna låg under jorden, därför är de så välbevarade.
Källa: Webbportalen Sputnik

 Kloning orsakar bråk i EU
Klonad hund Otto[2015-09-08] Förbud mot kloning ska gälla även klonade djurs avkomma, och produkter från dem. Det kräver EU-parlamentet på kollisionskurs med EU-kommissionen. I dag, tisdag, röstade EU-parlamentet igenom en ändring av lagförslaget om förbud av kloning av djur. EU-parlamentarikerna vill att förbudet inte bara ska omfatta djur som är ett direkt resultat av kloning, utan även deras avkomma och produkter från deras avkomma. Förbudet ska gälla inte bara inom EU:s jordbruksproduktion, utan även import från andra länder. EU-kommissionen hävdar att det är tekniskt omöjligt att tillämpa ett förbud som sträcker sig längre än klonerna själva, medan EU-parlamentet menar att det visst går att hålla reda på avkomman. De hänvisar bland annat till att EU länge krävt spårbarhet vid import av gmo-grödor. Det är dock inget okontroversiellt krav bland exporterande länder. Både EU-kommissionen och EU-parlamentet grundar sina ställningstaganden på djurvälfärdsargument. Kloning är fortfarande en mycket ineffektiv teknik och missfall och missbildningar är vanligt. Men där EU-kommissionen anser att det bara gäller de djur som är inblandade i kloningen, inte den avkomma som senare kommer till genom vanlig avel, menar EU-parlamentet att det etiska problemet kvarstår då avkomman till en klon förutsätter kloning. EU-kommissionens förslag omfattar nötkreatur, grisar, får, getter och hästdjur. EU-parlamentet vill formulera lagen så att den gäller alla lantbruksdjur, skriver parlamentet i ett pressmeddelande. Nu väntar förhandlingar om den slutgiltiga utformningen mellan EU-parlamentet och medlemsländerna.

 Varför vill man klona vuxna djur?
[2015-05-29] Åtskilliga företag och institut världen över har satt upp laboratorier för att klona nötkreatur, svin och annan boskap. Så att man ska kunna masskopiera exempelvis de kor som ger mest mjölk eller de grisar som ger godast fläsk. Kloningstekniken är dock så dyr att det inte skulle vara lönsamt att klona fram de djur som finns ute på vanliga gårdar och tillverkar kött och mjölk. Däremot tänker man sig att det kan bli lönsamt att klona de värdefulla avelsdjur, som visat sig ge särskilt lyckade avkommor. I både EU och USA har myndigheterna för livsmedelssäkerhet kommit fram till att det skulle vara helt ofarligt att äta klonade djur och deras avkommor. I skrivande stund (oktober 2012) har varken USA eller EU fattat beslut om det bör vara tillåtet eller förbjudet för klonade djur och deras avkommor att komma ut i livsmedelsproduktionen. En anledning till att man utvecklat metoder att klona många olika djurslag är att kloning gör det mycket lättare för forskare att genmodifiera djur. Till exempel för att minska mängden onyttigt fett i grisarnas fläsk. Eller för att få kor att leverera sällsynta läkemedel i mjölken.

 Kommer mammutar att springa runt i Arktis?
[09.01.15] Ryska forskare tänker försöka klona en mammut. Experimentet sätter igång i början av 2015. Sakkunniga tänker återuppliva Jordens gamla invånare ur välbevarade kvarlevor. Kloningens viktigaste etapp är letandet efter levande celler. Hittills har de aldrig tagits fram ur talrika mammutlik. Mammutens kvarlevor som grävts upp på Nysibiriska öarna ingjuter dock forskarna med nytt hopp. Kvarlevorna har bevarats under ideella villkor. Mammuten föll i en grop fylld med vatten, som frös till is och har aldrig tinat upp. Köttet är rött, blodet har bevarats i ett kylskåp. Enligt honom bör man dock helst inte förvänta sig snabba resultat. Fyndet gjordes i den eviga tjälen på Nysibiriska öarna för ett och ett halvt år sedan. Enligt forskaren är kvarlevorna från Nysibiriska öarna i det bästa tänkbara skicket som skådats under 200 år av mammutforskning. Sydkoreanska forskare är ryssarnas partner i detta unika experiment. Sydkoreanerna har en rik erfarenhet i bland annat kloning av husdjur såsom hundar. År 2011 lyckades man klona en varg och en koyot.

 Kontroversiella forskare klonade Englands första hund!
[11.04.14] Det var en sensation när det klonade fåret Dolly föddes 1996. Rebecca Smith i Storbritannien kan nu skryta med att vara ägare av den första klonade hunden i England. Forskaren bakom kloningen är den kontroversiella korean Hwang Woo-suk, som år 2004 påstod sig ha producerat första klonade mänskliga embryon. Det visade sig senare att det var ett manipulerade projektet. Forskarna tog hudceller från en donnorhund. Ägget blev efteråt uppsatt i en surrogatmamma. Enligt forskarna har de redan klonat hundratals hundar i Amerika, men det är förspillda pengar anser en engelsk forskar. Read the original article! - Images

 Kinas nya muterade försöksaporna
[03.02.14] Kinesiska forskare har lyckats få fram världens första apor som designats med en ny teknik för genmanipulation. Den nya tekniken gör det möjligt att skapa genetiskt modifierade djur inom en stor mängd djurarter där man tidigare inte kunnat. Men de kinesiska forskarnas teknik nämns också som en milstolpe för all typ av forskning på muterade djur. Det pratas om en ”klipp- och klistrateknik” där man kan antingen ta bort gensekvenser eller ändra gensekvenser på befruktade äggceller, innan man gör dem till verklighet. Direkt från ritbordet till en genetiskt ny varelse med andra ord. Syftet är med den här typen av genförändrade djur vanligtvis att forska om sjukdomar.
Man kan till exempel skapa djur där alla från start bär på en viss genetisk sjukdom, för att finna en medicin som kan bemästra sjukdomen. Från världsledande genforskare på universitet som Harvard och Oxford kommer lovord till tekniken, som man menar ger helt nya möjligheter att forska på och bli av med mänskliga sjukdomar, inte nödvändigtvis med mer djurförsök.Publicerad i tidskriften Cell

 Industriell kloning av djur i Kina
[15.01.14] Trots farhågor om djurvälfärd och livsmedelssäkerhet har Kina satt igång och klona djur i industriell skala.
I en gammal skofabrik producerar Beijing Genomics Institute 500 klonade grisar om året, rapporterar BBC News. Det gör verksamhet till den största i världen. Framför har man inriktat sig på att ta fram grisar som är ”söta” eller ”smakar gott".Read the original article!

 Ingen kloning för livsmedelsändamål i EU
[2013-12-18] Ingen kloning för livsmedelsändamål ska tillåtas i EU och inte heller ska mjölk eller kött från klonade djur få säljas som mat, om EU:s hälsokommissionär Tonio Borg får råda. Samtidigt ska "enklare, klarare och mer effektiva" regler gälla för tillstånd för så kallade "nya livsmedel" - produkter som tagits fram med exempelvis nanoteknologi. Kommissionens förslag följer sedan ett tidigare initiativ från kommissionen kapsejsat 2011 då inte medlemsländerna och EU-parlamentet kunde komma överens. De nya förslagen förs nu till parterna för behandling under våren 2014.

 Tillämpningar av att klona vuxna djur diskuteras.
[2013-11-26] Åtskilliga företag och institut världen över har satt upp laboratorier för att klona nötkreatur, svin och annan boskap. Så att man ska kunna masskopiera exempelvis de kor som ger mest mjölk eller de grisar som ger godast fläsk. Kloningstekniken är dock så dyr att det inte skulle vara lönsamt att klona fram de djur som finns ute på vanliga gårdar och tillverkar kött och mjölk. Däremot tänker man sig att det kan bli lönsamt att klona de värdefulla avelsdjur, som visat sig ge särskilt lyckade avkommor. I både EU och USA har myndigheterna för livsmedelssäkerhet kommit fram till att det skulle vara helt ofarligt att äta klonade djur och deras avkommor. Varken USA eller EU har fattat beslut om det bör vara tillåtet eller förbjudet för klonade djur och deras avkommor att komma ut i livsmedelsproduktionen.

 Ryska forskare tänker klona mammut
[2013-05-30] Välbevarade mammutvävnader och dess blod kan eventuellt komma att bidra till dess kloning, uppgav på torsdagen Mammutmuseet vid Institutet för tillämpade ekologi, rapporterar nyhetsbyrån Itar-Tass. Huruvida det blir möjligt för forskarna att klona mammuten kommer att avgöras genom blodprover och analys av kvarblivna vävnader. Världssamfundet är uppskakat av beskedet om att en intakt kropp av en mammuthona har hittats på Nysibiriska öarna. Varje fynd blir en sensation till följd av den globala uppvärmningen och mänsklighetens intresse för mammutben.

 Kan utdöda djurarter komma att leva igen?
[2013-05-24] Att klona utdöda djurarter tillbaka till livet igen är inte längre en helt orealistiskt möjlighet. Men - vilket djur vi ska först pusta liv i igen, om vi fick chansen? Och vilket djur bör aldrig se dagens ljus igen? Dinosaurierna komma tillbaka, men för enskilda djurart som varit utrotade de senaste 200.000 åren, finns det nu hopp. Et djur har redan klonats, efter att arten utdöda, nämligen den pyreneiske bergget - men glädjen blev kortvarig. En forskargrupp började att sätta cellkärnor från den sista levande pyreneiska bergsgeten in i ett vanligt getägg, som tömdes av sin egen DNA, och placerade dessa ägg hos getter som var tänkt att fungera som surrogat-mödrar. Efter 44 försök hade sju djur blir gravida, men sex av dem fick spontant missfall. Men i juli 2003 fyra år efter artens sista exemplaret dog, föddes det på ny en pyreneiske bergget - med hjälp av kejsarsnitt. Den nyfödda getungen hade andningssvårigheter, och sju minuter senare var arten än en gång utdöd. Framtida kloningsutmaningar kommer att vara av teknisk art. I dag arbetar forskarna seriöst och målarättat med flera olika utrotade djurarter.
First Extinct-Animal Clone Created

 Klonade grisar är inte alls lika
[2013-04-10] Konstigt avlade djur kan vara lika olika som vanligt avlade djur visar en ny dansk forskning. Och därför kan det vara ett problem att använda klonade djur när medicin exempelvis ska testas på människor. Bolaget Therapeutics berättade i medierna den 14 mars 2000 att man nu hade tagit fram världens förste klonade grisar: Millie, Christa, Alexis, Carrel och Dotcom. Bolaget ligger också bakom världens första klonade får, Dolly. Nu visar ny forskning att grisarna inte är så lika som forskarna påstår. De klonade djur är ofta lika så olika biologisk som vanliga syskon i en kull. Så når man tester medicin på ett klonad djur kan man i verkligheten inte vara säker på om resultatet är korrekt och om det kan sammanliknas med att testa medicin på vanliga grisar - och i slutänden på människor, rapporterar DTU Veterinærinstituttet. Scientists produce five pig clones

 Japan klonade mus – det blev 598 ungar
[2013-03-10] Japanska forskare har lyckats få fram 598 möss från en enda mus, ett experiment som öppnar vägen för massproduktion av särskilt värdefull boskap. Klonerna, som är exakta kopior av den ursprungliga musen, består av 26 generationer – ett stort framsteg jämfört med tidigare försök, som inte haft samma framgång och endast varat i få generationer. Den japanska studien har pågått i sju år. ''Jag skulle vilja säga att vi kan fortsätta med det här för evigt. Vi fortsätter vår studie tills vi ser slutet på den'', säger forskningsledaren Teruhiko Wakayama vid forskningscentret Riken Center for: Developmental Biology.

 Utdöd mammut planeras födas av en elefant
Vem skulle ha trott det? Michael Crichtons romaner om den förhistoriska Jurassic Park kan bli verklighet. Japanska forskare arbetar nu med att klona den utdöda mammuten. Om det lyckas, kommer forskarna skapa en förhistorisk Jurassic Park i Sibirien. Forskare vid Kinki University nära Osaka i Japan hoppas att kunde hitta DNA-prover som är så bra att en kloning faktiskt kan lyckas. Sibirien fungerar som en djupfrys för de många förhistoriska kadaver som ligger under isen. Planen är att placerar in användbara DNA-kärnor i ett celllös elefantæg och sedan placeras ägget i en levande elefants livmoder. Forskarna tror att de har en 30% chans för att experimentet lyckades. Om det faktiskt händer är det bara början på ett mycket större projekt som kan komma att återföra sabelkatter, den ulliga noshörning, grottalejon och den stora, grå vargen tillbaka levande på jorden i en stor japansk-ryska förhistorisk Jurassic Park. Men alla är inte lika entusiastiska över projektet. Forskarna i forskningsprogrammet har har nämligen fått ett antal oroliga e-postmeddelande särskilt från de västliga forskarna som finner kloningen oetisk..

 Självlysande hund ska bota alzheimer
Sydkoreanska forskare hävdar att de har skapat en självlysande hund med hjälp av kloning. Nu hoppas forskarna att deras metoder ska hjälpa till att ta fram botemedel mot sjukdomar som alzheimer och parkinson, rapporterar den sydkoreanska nyhetsbyrån Yonhap. Det är forskare vid Seoul National University som uppger att hunden, beaglehonan Tegon, lyser grönt i ultraviolett belysning om man ger henne en viss typ av antibiotika. Förmågan att lysa sägs kunna aktiveras och inaktiveras genom att tillsätta ett läkemedel i hundens mat. 2005 lyckades forskare vid Seoul National University att skapa världens första klonade hund, afghanhunden Snuppy, med hjälp av samma metod som ska ha använts för att skapa Tegon.

 Första kloningen av växt genomförd
För första gången nånsin har forskare lyckats klona frön från växter, något som i förlängningen kan innebära stora fördelar för jordbruket. Det är ett internationellt forskarlag som har lyckats modifiera modellväxten backtrav så att den får avkomma som blir identiska med moderplantan – en procedur som när det sker naturligt kallas för apomixis, och som förekommer hos till exempel maskrosor. Målet med forskningen är att få vanliga jordbruksgrödor att föröka sig på samma sätt, något som skulle innebära ett genombrott för jordbruket. I dagsläget är nästan alla de frön som sås på våra åkrar så kallade hybrider, där man för varje nytt frö måste korsa två arter med varandra. Det är dock en bit kvar innan detta kan bli verklighet – i det här experimentet blev till exempel bara en tredjedel av backtravens avkomma kloner, alltså fortfarande en bra bit ifrån de vilda hundraprocentiga förebilderna.

 Klonad dansk gris har fått kultingar
En klonad och genmodifierad sugga vid Forsøgscenter Foulum i Danmark har fått kultingar på naturlig väg, uppger Landbrugsavisen på måndagen. Suggan som nyligen grisat är en av sju klonade och genmodifierade grisar som föddes i augusti 2007. De sju grisarna var identiska och hade genmodifierats på så vis att de försetts med en gen för Alzheimers. Den klonade suggan har befruktats på vanligt vis och uppges ha fått nio helt normala och friska kultingar. Ytterligare tre av de klonade suggorna uppges vara dräktiga och kommer också att grisa inom kort. Enligt Landbrugsavisen kommer forskarna bland annat att använda grisarna med Alzheimer-genen till att testa experimentella läkemedel mot sjukdomen, innan dessa testas på människor.

 Indiska forskare har klonat en buffel
Indiska forskare i New Dehli har lyckats klona en buffel. Den lilla kalven kom till världen den sjätte februari och är den första buffel som framställts via kloning, enligt The Times Of India. Enligt uppgifter använde sig forskarna av metoder som var bättre än de som tillämpades vid kloningen av fåret Dolly. ekniken ska ha varit en avancerad modifikation av de konventionella metoderna. "Den nya metoden är mindre krävande gällande utrustning, tid och skicklighet", enligt forskningscentret.

 Misslyckad kloning av utdöd art
Försök har gjorts att klona en typ av bergsget som dog ut för nio år sen. Men försöket misslyckades. Innan den sista geten dog togs DNA från huden. Transplanerade DNA-embryon inplanterades i en stor mängd surrogat getter. Men bara sju resulterade i graviditet, och endast en i ett framfött kid. Men det överlevde bara i sju minuter på grund av andningssvårigheter, rapporterar forskare från i Aragon i Zaragossa i norra Spanien, till Daily Telegraph. Tidigare har spekulerats i om den här typen av försök skulle kunna återskapa utdöda arter som mamutar och dinosaurier.

 Beaglehundarna klonades med ny billig teknik
I Sydkorea har två beaglehundar klonats. Det unika med Magic och Stem är att de inte klonats från hudceller utan fettceller. Fettcellerna extraherades från ursprungsbeageln så sent som i oktober förra året. Cellerna bearbetades sedan för att bilda stamceller som förvandlades till 84 klonade embryon, enligt företaget. Embryona placerades sedan i fem surrogattikar och en av de fem födde de två valparna som är identiska kopior av varandra. Enligt RNL-Bio har den nya metoden fördubblat chanserna att framgångsrikt klona hundar och kan reducera kostnaderna inom tre år.

 Klonade älsklingshunden för en miljon
En familj i Florida ville behålla en kopia av sin Labrador retriever livet ut och klonade hundens DNA innan den dog som dog i cancer, rapporterar CNN. En dryg miljon fick de betala – nu har de fått världens första kommersiellt klonade husdjur. Valpen heter Lancey och är tio veckor gammal. Valpen Lancey föddes den 18 november, enligt BioArts. Ytterligare fem kunder står nu på kö för att få klona sina husdjur. Organisationen Humane Society i USA som sysslar med etiska frågor är emot att klona djur. De anser inte att det har något socialt värde. De anser att kloning aldrig kan ersätta en unik individ?

 Snuppy föder snart klonade valpar
Snart föds världens första klonade valpar – andra generationen. Klonade afghanhunden Snuppy och två klonade tikar ska få ungar i mitten av maj, uppger stolta forskare vid universitetet i Seoul. Enligt professor Lee Byung-Chun ska alla fostren vara välskapta. Själv kommer han bli föremål för disciplinära åtgärder efter att ha uttalat sig för pressen innan universitetet gett klartecken.

 Kan du hitta fem fel?
Dessa fem labradorvalpar, som alla har namnet Toppy, är det senaste kloningspåhitt i Sydkorea och alle är klonnat från landets främsta knarkhund, som tjänstgör vid den koreanska tullen. Planerna är att i framtiden klona de bästa polisära arbets-hundarna i landet.

 Självlysande grön gris fick grönt barn
En kinesisk klonad självlysande grön gris har fött två griskultingar som också är fluorescerande efter det att suggan förökat sej med en vanlig galt. Den gröna självlysande suggan är en av tre transgena grisar som föddes upp av ett kinesiskt forksartema i december 2006, efter det att forskarna fört in fluorescerande grönt protein i grisembryon, uppger nyhetsbyrån Reuters.

 Forskarnas nya manipulation – självlysande katter
Forskarnas nya kelgrisar – självlysande kissar Det är i medicinforskningens tjänst som forskare vid Gyeongsang Universitetet i Söul utvecklat och avlat fram en kull transgena kattungar, missar som inte har en chans att varken vara grå eller gömma sig i mörkret. Katterna, som är vita i dagsljus och av rasen angora, föddes i januari och februari 2007. De har förökats genom kloning, efter att originalkissen fått ett tillskott i genbanken genom manipulering av en byggsten i arvsanlagen. Resultatet är att katterna blivit självlysande i uv-ljus och ser närmast rödglödgade ut i mörker. Bakgrunden till manipulationerna är att skapa försöksdjur som specialdesignats för undesökningar av de sjukdomar som kopplas till dna, arvsmassan. Den självlysande färgen underlättar vid vissa typer av experiment och katterna är i klartext ett produktutvecklat försöksdjur, rapporterar AFP.

 Klonade smågrisar född med Alzheimers
På det danska Försökscentret Foulum nära Viborg föddes här om dagen sju klonade smågrisar i försöket på att utforska Alzheimers sjukdom hos människan. Smågrisarna var vid friska - men det kommer de inte vara i fortsättningen. Forskarna har nämligen klonat dem med ett gen av den fruktade hjärnsjukdomen Alzheimer i ett försök att få fram bättra metoder för behandlings av människor med sjukdomen. Metoden är helt ny och banebrytande. Forskarna tror också att de kan använda smågrisarna till undersökningar av andra ärvande sjukdomar, såsom ådraförkalkning och psoriasis.

 Morgondagens knark- eller bombhund kan klonas fram
Sydkoreanska forskare säger sig vara redo att starta världens första kommersiella produktion av klonade husdjur. Det är genetiker vid Seol national university som vill öppna ett center för att klona fram talangfulla bomb- och knarkhundar. Utbildningen av sådana här specialhundar är lång och kostsam, och att veta vilka individer som har rätt genetiska förutsättningar, och som man ska satsa på, kan idag vara svårt. Det koreanska forskarlaget, som för två år sedan blev först i världen med att klona fram en till synes frisk hund, har kopplingar till den omskrivne genetikern Hwang Woo-Suk som anklagats för forskningsfusk när han påstått sig ha klonat fram mänskliga stamceller.

 Klonat hundar ska paras?
Snuppy, världens första klonade hund Hunden Snuppy, världens första klonade hund, ska paras på alldeles naturlig väg med världens första klonade tik, som heter Bona, meddelar forskarna i Sydkorea. Så fort Bona blir gammal nog ska bröllopet stånda. Båda hundarna är friska och forskarna är nyfikna på hur nästa generation kan tänkas fungera. Snuppy skapades av kloningsexperten Hwang Woo-Suk, som var nationalhjälte tills det visade sig att hans klonade mänskliga stamceller bara var humbug. Men Snuppy och Bona är äkta, intygar andra forskare.

 Två klonad vargar i fåreklæder
Forskare i Korea har klonad världens första varg. Genom att klona vargen tror man sig kunna rädda den asiatiska vargen från att utdö. Det första klonade djuret, fåret Dolly, föddes i 1997, och nu är turen alltså kommit till vargen. De två klonade varghonor föddes på Grand Park djurhospitalet i det sydliga Seoul. Fast vargen är klonad, finns det ingen skillnad på den och en vanlig varg. Den ser nu söt ut sådan en klonad varg, men..? Canis Lupus, som vargen heter på latin, vistas mest i skogarna var de lever i flockar. Människor förbinder oftast vargen med något dårligt, men några har alltså beslutat att rädda vargen från att utdö.

 Klonad Copycat fick tre ungar
Copycat som unge Världens första klonade katt har blivit mamma. Copycat, som hennes fyndiga namn lyder, föddes själv i ett laboratorium i Texas för fem år sedan. Sedan dess har hon levt ett alldeles normalt kattliv hemma hos sin "skapare", professor Duane Kraemer. Tidigare i år träffade hon charmören Smokey och det gick som det gick; för tre månader sedan födde Copycat tre små ungar. De beskrivs som välartade och friska, precis som sin konstgjorda mamma.

 Klonad hunden Snuppy likväl en äkta klon?
Den klonade valpen Snuppy  presenteras här för världen tillsammans med sin far, som han är 100% genetiskt identisk med.Fredag 10 mars --  Två tester av arvestoffet DNA bekräftar den sydkoreanske klonforskare Hwang Woo-suks påstående om at han har avlad fram världens förste klonade hund. Hwang kan därmed delvis bli rentvättad for misstankerna om svindel. En ny kontrolltest har genomförts vid Nationaluniversitetet i sydkoreas huvudstad Seoul och dubbeltestat nu av det nationala hälsoinstitutet NHI i USA. Testerna ska utvisa om hunden Snuppy verkligen har klonat fram. Det är ytterst otänkbart att Snuppy är et produkt av extrem inavel eller en tvilling. Det er nästan säkert att Snuppy blev skapt genom cellöverföring, slik det från början blev hävdat, heter det i en ny artikel i Nature. 52-åriga Hwang väckte enorm internationalt uppsikt förre året med sin "skräddarsytt" stamceller till bruk i medicinsk behandling. Men granskningskometen fann ingen spår som kunde bekräfta detta vid en undersökning på Hwangs laboratorium.

  Little Nicky - klonad kopia av avliden katt
Världens första kommersiellt klonade katt har överlämnats till sin nya ägare. Det är en kvinna i USA som betalade $50.000 - 350.000 kronor - för en kopia av sin älskade katt Nicky som dog i september förra året, 17 år gammal. Kvinnan i Texas fick kattungen, kallad Lille Nicky, den 10 december, meddelade företaget Genetic Savings and Clone. Detta är en viktig milstolpe. Vi är så glada och Julie är hänförd. Hon blev helt förbluffad över hur lik han var hennes avlidna katt, sade förtagets talesman Ben Carlson. Kloningen gjordes med hjälp av hudvävnad från Nicky. Ägare till fyra andra döda katter har redan betalat in 350.000 kronor var för egna kloner som är under produktion och ska levereras nästa år, enligt Carlson. Företagets verksamhet kritiseras hårt från många håll. Den är moraliskt sett mycket problematisk, säger David Magnus, chef vid Centret för biomedicinsk etik vid Stanforduniversitetet i Kalifornien: Det finns ingen anledning att göra det här när miljoner hemlösa husdjur avlivas varje år, och när den här processen utgör okända hälsorisker för djuren. Klonade djur kan ha begränsad livslängd, säger Magnus och pekar på att världens första klonade djur, fåret Dolly som föddes 1996, avlivades 2003 på grund av en obotlig luftvägssjukdom.

 Klonade grisar har svagare immunsystem
Klonade smågrisars Preliminär forskning visar att klonade smågrisars immunsystem kan vara svagare än vanliga smågrisars. De klarar därför inte att slå tillbaka sjukdomsangrepp lika effektivt. Studierna på klonade smågrisar har utförts av forskare vid universitetet i Missouri samt vid det amerikanska jordbruksdepartementet, USDA. Deras rön kan vara förklaringen till varför så många klonade grisar dör som nyfödda. Förmodligen dukar de under för bakteriella infektioner.

 Franska forskare har lyckats massklona råttor!
King Ralph: Världens första klonad råtta För första gången har det lyckas forskare massaklona råttor liksom det redan har uppnåtts med möss. Forskarna tror det även är en ny utveckling i behandlingen av mänskliga krämpor alltifrån högt blodtryck till diabetes och neurologisk krämpor, rapporterarde Sky-News.

 Forskarna har lyckats klona häst!
Italienska forskare har för första gången lyckats klona en häst. Det är laboratoriet för reproduktiv teknologi i Cremona i Italien som efter 328 försök lyckats skapa en exakt kopia av ett sto, skriver tidningen Nature. Det första lyckade försöket med kloning var fåret Dolly 1996 och tidigare i år lyckades amerikanska forskare klona en mula. Att man nu även kan klona hästar kan komma att få stor ekonomisk betydelse för hästsporten, där man nu skulle kunna skapa kopior av till exempel bra galopp- och travhästar.

 Forskare har skapad ett nytt klonad djur -- en Mulåsna.
Nu finns den första klonen av ett hästdjur - en mula som på konstgjord väg tagits fram av forskare vid bland annat Idaho-universitetet i USA. Kloningen av "Idaho gem", som den lilla mulan heter, är långt ifrån den första lyckade som gjorts av djur. Men att det är just en mula gör den intressant. Mulor, som är en korsning mellan en hästmamma och en åsnepappa, kan nämligen inte själva fortplanta sig. Kornsingen av hästen 64 kromosomer och åsnans 62, gör att mulor får ett ojämnt antal - 63 kromosmer - vilket gör att de inte kan få levande avkomma. Kloningen, som utförst av forskare vid Idaho university och Utah state university i USA , har får lite av ett symbolvärde. Många är kritiska till kloning, men den aktuella födseln, den första av tre mulor som är påväg, är ett exempel på en av den mer konkreta fördelar som framhållits med metoden - att kunna ta fram nya individer av arter som av olika skäl hotas av utrotning.

Du får gärna kopiera bilder och texter om du skriver: Källa: Sundweb Online och länkar till oss!
Sundweb är en icke-kommersiell webbplats - på Internet sedan augusti 1996.
Data och information tillhandahålls enbart som informationsmaterial.
Vi tar inte ansvar för eventuella felaktigheter i denna information.